Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Våra utbildningar i Övertorneå

Öppna VOmeny

Arbetsförmedlingstjänst

Utbildningschef

Katarina Lindkvist-Ohlsson

Komvux - Grundläggande

Vuxenutbildning

Skolvägen 17
957 85 Övertorneå

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen i din kommun för vägledning.

Utbildningschef

Christer Nordström

Kontakta oss vid frågor om distansstudier.

Komvux - Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Skolvägen 17
957 85 Övertorneå

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen i din kommun för vägledning.

Utbildningschef

Christer Nordström

Kontakta oss vid frågor om distansstudier.

Komvux - Yrkesutbildning

Vuxenutbildning

Skolvägen 17
957 85 Övertorneå

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen i din kommun för vägledning.

Utbildningschef

Christer Nordström

Kontakta oss vid frågor om distansstudier.