Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Våra utbildningar i Sala

Öppna VOmeny

Sala är en tätort belägen i Västmanland; dock ligger delen öster om Sagån i Uppland. Sala är centralort i Sala kommun i Västmanlands län.

I Sala erbjuder Hermods arbetsförmedlingstjänsten Grundläggande Moduler som du ansöker till via din handläggare på Arbetsförmedlingen.