Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Sfi i Västerås

Västerås

Sfi - Svenska För Invandrare i Västerås

Skapa din framtid med oss! Tillsammans med Hermods Sfi i Västerås får du det du behöver för att skapa en bra framtid. Sfi på Hermods är utbildning på dina villkor för att du ska nå dina mål. Hos Hermods i Västerås läser du sfi med stöd av engagerade lärare och modern
teknik. Idag läser över 5000 elever sfi hos Hermods - gör det du också.

I Västerås erbjuder vi:

Ansök här

 

 

 

Studieupplägg

Alla studier börjar med ett kartläggningssamtal som syftar till att ta reda på ditt studiemål, vilka förkunskaper du har, din livssituation och dina långsiktiga mål. Därefter skapas din individuella studie­plan som ligger till grund för ditt studieupplägg. Föreläsningar, lärarledda lektioner, arbete i stationer och Hermods webbaserade kurser i Novo kan kombineras till helt individuella upplägg.

Kursstarter i Västerås för sfi (svenska för invandrare)

Nya kurser startar en gång i månaden förutom i juli. Din kartläggning ska vara gjord cirka fyra veckor innan kursstart. Vi har inte någon terminsindelning utan kursen pågår under hela året.

Sista ansökningsdag för sfi (svenska för invandrare):

Start Ansök senast
2020-01-13 2019-12-11
2020-02-10 2020-01-15
2020-03-02 2020-02-05
2020-04-06 2020-03-11
2020-05-11 2020-04-15
2020-06-08 2020-05-13
2020-08-10 2020-06-24
2020-09-07 2020-08-12
2020-10-05 2020-09-09
2020-11-02 2020-10-07
2020-12-07 2020-11-11


Flex

Du kommer att läsa minst 5-10 timmar med lärare på plats och ha handledning minst 10-20 timmar på plats med lärare. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, arbete i stationer och extra stödlektioner. I studieväg 2 och 3 kan du ha din kurs upplagd i vår digitala utbildningsplattform Novo. Detta möjliggör eget inlärande på tider som passar dig och du får tillgång till lärare via web­ben på både dag- och kvällstid.

Efter studierna

Om du vill fortsätta studera när du är klar med sfi kan du läsa både grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning på Hermods i Västerås. Inom vuxenutbildningen kan du fortsätta läsa kurser antingen i klassrum eller mer individuellt med stöd av den digitala utbildningsplattformen Novo.

Se Hermods grundläggande kursutbud i Västerås.

Se Hermods gymnasiala kursutbud i Västerås.

Se Hermods gymnasiala yrkesutbildningar i Västerås.

Öppet hus

Vi har öppet hus för sfi på torsdagar kl. 15.00–17.00.

Besök våra lokaler på Ingenjör Bååths Gatan 47. Här kan du träffa studieledare, administratör och lärare. Bekanta dig med våra lokaler och passa på att ställa de frågor du behöver svar på inför dina kommande studier.

Ansökan

Du ansöker till sfi på Hermods i Västerås via VUC – Vuxenutbildningscentrum i Västerås, läs mer på vasteras.se/vuc.

Har du frågor kontakta Hermods sfi Västerås.

Tillbaka till Västerås

Arbetsförmedlingstjänst

Stöd och matchning

Stora Gatan 48
722 21 Västerås

Regional utbildningschef

Therese Fröberg

Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning

Ingenjör Bååths gata 47
722 12 Västerås

Komvux

Grundläggande vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Ingenjör Bååths Gata 47
722 12 Västerås

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen i din kommun för vägledning.

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00–12.00

Kontakta oss om du har frågor.

Studieledare vuxenutbildning

Utbildningschef

Jinan Baalbaki

Gymnasial vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Ingenjör Bååths Gata 47
722 12 Västerås

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen i din kommun för vägledning.

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00–12.00

Kontakta oss om du har frågor.

Studieledare vuxenutbildning

Utbildningschef

Jinan Baalbaki

Gymnasial yrkesutbildning

Yrkesutbildning

Ingenjör Bååths Gata 47
722 12 Västerås

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen i din kommun för mer information om hur du ansöker.

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00–12.00

Kontakta oss om du har frågor.

Studieledare yrkesutbildning

Utbildningschef

Jinan Baalbaki

New in Sweden - SFI och Intergration

SFI Västerås

Ingenjör Bååths Gata 47
722 12 Västerås

Öppettider: kl. 08.00–17.00

Kontakta oss om du har frågor.

Studieledare SFI

Utbildningschef

Jinan Baalbaki