Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Nyheter i Växjö

Växjö

Nyheter i Växjö

Följ med i vad som händer inom Hermods vuxenutbildning och SFI i Växjö. Här presenterar vi vad som händer hos oss.

Fler möjliga kurser att läsa i klassrum från augusti 2019

I augusti börjar vår nya engelska lärare och det innebär att från och med augusti kommer du att ha möjlighet att läsa ytterligare fler kurser i klassrum på Hermods i Växjö. Följande kurser kan du läsa i klassrum och dessa är sökbara från och med nu:

Kurserna kommer även att vara möjliga att läsa på distans.

Stephen Compton - engelska lärare på Hermods i Växjö!

Hör vår engelska lärare Stephen Compton berätta om sig själv och vad du kan lära dig hos Stephen i våra engelska kurser.

Gymnasiala kurser i klassrum

Hermods i Växjö erbjuder nu även undervisning på plats i våra lokaler på Nygatan 4. Följande gymnasiekurser kan du läsa i klassrum, dagtid i Växjö.

Grundläggande kurser i klassrum

Hermods i Växjö erbjuder nu möjligheten att läsa följande kurser i klassrum.

  • Geografi
  • Historia
  • Samhällskunskap
  • Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1-4
  • Svenska, nationell delkurs 1-4
  • Religion
  • Matematik nationell delkurs 1-4
  • Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, inledande kurs
  • Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs 
Tillbaka till Växjö

Hermods

Samordnare

Edina Bujor

Hermods

Vuxenutbildning

Komvux Växjö
Nygatan 4
352 33 Växjö

Utbildningsledare

Hermods

Vuxenutbildning

Komvux Växjö
Nygatan 4
352 33 Växjö

Utbildningsledare

Hermods

SFI Växjö

Nygatan 4
352 33 Växjö

Utbildningsledare