Nyheter i Växjö

Nyheter i Växjö

Följ med i vad som händer inom Hermods vuxenutbildning och SFI i Växjö. Här presenterar vi vad som händer hos oss.

Gymnasiala kurser i klassrum

Hermods i Växjö erbjuder nu även undervisning på plats i våra lokaler på Nygatan 4. Följande gymnasiekurser kan du läsa i klassrum, dagtid i Växjö.

Grundläggande kurser i klassrum

Hermods i Växjö erbjuder nu möjligheten att läsa följande kurser i klassrum.

  • Geografi
  • Historia
  • Samhällskunskap
  • Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1-4
  • Svenska, nationell delkurs 1-4
  • Religion
Tillbaka till Växjö