Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

CV-tips

CV-tips

CV, Curriculum Vitae är latin och betyder enkelt översatt "levnadsbeskrivning". Ditt CV ska alltså beskriva vad du gjort och vilka erfarenheter som du hittills fått i ditt liv. Det är ditt CV som ska väcka intresset hos arbetsgivaren. De ska vilja träffa människan bakom CV och se dig som en potentiell medarbetare. Se ditt CV som biljetten till ditt nästa steg i rekryteringsprocessen, dvs jobbintervjun. 

Nedan kommer du att få olika tips som är värda att tänka på för att just ditt CV ska bli så bra och intressant som möjligt.

Gör ditt CV tydligt

  1. Lägg ner tid på ditt CV, se till så att du har det uppdaterat.
  2. Se till så att strukturen på ditt CV är enkel och tydlig, det underlättar för arbetsgivaren att skapa sig en överblick om vem du är som person. Det finns olika sätt att skapa struktur men det viktigaste är att den är enkel och tydlig. 
  3. Du behöver anpassa ditt CV utifrån vilken tjänst du söker. Ofta behöver du lyfta olika saker i ditt CV beroende på tjänsten du söker. Se till att endast ta med det som är relevant och utelämna allt annat. Tänk på att om du utelämnar erfarenheter så är det bra att du förklarar att du endast presenterar några av dem. 
  4. En lagom längd på ett CV är 1-2 A4-sidor.
  5. Beskriv dina utbildningar inte endast med namn på skola och utbildning utan beskriv även kortfattat vad som ingick.
  6. Presentera din arbetslivserfarenhet i kronologisk ordning där du börjar med ditt senaste arbete. Beskriv dina arbetsuppgifter kortfattat för varje tjänst du presenterar. Du kan, om du inte har så mycket arbetslivserfarenhet istället presentera saker du gjort som kan visa på dina egenskaper som du vill lyfta för en framtida arbetsgivare.
  7. Självklart ska du även lyfta övriga erfarenheter och meriter som du har. Det kan hjälpa arbetsgivaren att få en bredare bild av vem du är som person. Är du t ex ordförande i din bostadsrättsförening kan det vara en bra merit att ta med om du söker en ledarroll. Ytterligare saker som förbättrar ditt CV är att presentera eventuella språkkunskaper, körkort och IT-kunskaper.
  8. Vanligt är att en arbetsgivare vill få en annan bild av dig och då är det bra att ha referenser. I ditt CV behöver du inte namnge dina referenser utan du kan skriva "Referenser lämnas på begäran". Tänk dock på att du har dina referenser klara och att du pratat med dem om tjänsten du söker så att de är förberedda vid ett eventuellt samtal.