Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Intervjutips

Intervjutips

Du har nu nått nästa steg i rekryteringsprocessen, du ska få komma på intervju och är ett steg närmare målet om en anställning! Arbetsgivaren har gillat ditt CV och personliga brev och tycker att du verkar vara en intressant kandidat för den tjänst de utlyst! 

Nu är det dags för dig att personligen presentera ditt bästa jag och göra det på ett sådant sätt att det blir du som blir erbjuden anställningen. En intervju är ofta ett tillfälle som man kan känna nervositet och oro inför men det finns knep för att minska nervositeten. Tänk på intervjun som ett tillfälle där du och arbetsgivare får lära känna varandra och du får ett gyllene tillfälle att ställa dina frågor om tjänsten och företaget. Övning ger färdighet och det gäller även för anställningsintervjuer. Ju fler du går på, desto bättre blir du! Du lär dig att känna igen de vanligaste intervjufrågorna och kan förbereda dina svar. Vidare lär du dig vilka svar som fungerar och på vilka du eventuellt behöver tänka och resonera annorlunda kring.

Inför intervjun

När du nu har kommit så här långt att du ska få träffa arbetsgivaren finns det en del saker som du kan göra för att förbereda dig. Väl förberedd ökar du dina chanser att få tjänsten.

  • Läs in dig på företaget! Du kan exempelvis gå in på deras hemsida och läsa om deras verksamhet där. Se om det är möjligt (och relevant) att få tag på deras årsberättelse och läs den. Verkar de på sociala medier? Vilken typ av information delar de där? Utifrån den information du samlat in, försök att formulera relevanta frågor om företaget i stort och tjänsten i synnerhet.
     
  • Fundera över dig själv och dina egenskaper. På vilket sätt passar de in på företaget, vilka är dina starka sidor och hur kommer de till sin rätta i den här tjänsten? De flesta företag vill gärna veta vad du anser vara dina svaga sidor. Fundera själv och be även din omgivning om råd. Håller de med dig om de du har kommit fram till eller har de förslag på andra? Var medveten om dina svagheter för då kan du förhoppningsvis förändra dem till styrkor på sikt.
     
  • Öva! Ta hjälp av din omgivning; familj, kompisar eller kollegor och öva på dina svar. Tänk dock på att vara flexibel. Samma fråga kan ställas på olika sätt och du måste då kunna variera ditt svar så att det passar just den frågan. Ditt kroppsspråk är viktigt och även här kan du hjälp av din omgivning och träna bort eventuellt oönskat beteende, t ex trumma med fingrarna, tvinna håret, upprepa onödiga ord eller liknande.

Under intervjun

När du förberett dig på bästa sätt så är det dags att bege sig till intervjun. Se till så att du kommer i tid och att du är anständigt klädd. Är du osäker på vad du ska ha på dig så är det generellt sett bättre att klä upp sig för mycket än att klä ned sig. Lägg lite tid på din klädsel.

Fokusera på att hålla ditt kroppsspråk på en bra nivå. Det outtalade språket är nog så viktigt. Arbetsgivarens första intryck är i många fall ditt handslag så tänk på hur du tar i hand. Huruvida du har ögonkontakt under intervjun spelar också en viktig del i bedömning av dig som person. Var självsäker och positiv under intervjun. 
 

Intervjutips

Kroppspråk och mental inställning

Katarina utvecklade sin intervjuteknik