Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Olika anställningsformer

Olika anställningsformer

Grattis! Du har nu nått ditt mål och fått ett konkret jobberbjudande. När du blir erbjuden ett jobb så kan anställningen vara i olika former. De vanligaste anställningsformerna är tillsvidareanställning, vikariat och visstidsanställning. Det finns dock flera olika typer. För att du ska kunna tacka ja till ett anställningserbjudande behöver du veta vad de olika formerna innebär.

Tillsvidareanställning
Det här är den vanligaste anställningsformen och kallas till vardags "fast anställning". Det innebär att anställningen pågår tills antingen arbetsgivaren eller du väljer att avsluta den.

Visstidsanställning
Som du kan höra på namnet så är det här en anställningsform som löper under en begränsad tid, dvs du har ett tydligt start- och slutdatum. Den här typen av anställning används som tillfälliga lösningar, t ex om företaget upplever en topp, saknar en särskild kompetens eller om det finns särskilda behov.

Vikariat
är en form av visstidsanställning som innebär att du ersätter en anställd som inte är på plats, t ex pga föräldraledighet, sjukdom eller övrig ledighet. 

Säsongsarbete/feriejobb
Anställningen används främst i branscher med säsongsbetonade behov, dvs branscher som har mycket att göra under en begränsad period men dessa perioder återkommer varje år.

Frilans
Frilans är du som tar olika uppdrag, ofta som egen företagare. Det är en fri anställningsform där du själv i mångt och mycket bestämmer över vilka uppdrag du vill ta. Typiska frilansarbetare är journalister.

Projektanställning
Med den här typen av anställningen så blir du anställd för ett specifikt projekt. När projektet avslutats gör anställningen detsamma. 

Provisionsjobb
När du jobbar på provision innebär det att du får betalt för det du presterar.

Lärling
Anställningen innebär att du fortsätter din utbildning men på en arbetsplats och inte på skolan. Ofta får du lärlingslön under tiden och lärlingsperioden ör ungefär ett år lång.

Uthyrd
Om du är anställd via ett bemanningsföretag jobbar du som uthyrd konsult hos en uppdragsgivare. Det innebär att det är uthyrningsföretaget som betalar din lön men att du utför dina arbetsuppgifter hos uppdragsgivaren.

Provanställning
De allra flesta anställningar börjar med en provanställning vilket enkelt kan beskrivas som en tid, både för dig och för arbetsgivaren att känna om det är rätt jobb för dig. Om ni båda är nöjda så övergår provanställningen till en tillsvidareanställning.