Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Personligt brev

Personligt brev

När du har gjort klart ditt CV är det dags att skriva ditt personliga brev eller din ansökan. Det är det personliga brevet som tillsammans med ditt CV utgör din ansökan. Ditt personliga brev ska svara på frågan varför arbetsgivaren ska välja just dig. Det är därför viktigt att du anpassar din ansökan utifrån den tjänst du ska söka. Rekryterare och arbetsgivare ser snabbt igenom en standardansökan, en ansökan som du skickar ut till flera arbetsgivare. 

Det viktigaste du kan göra för att din ansökan ska bli så bra och tilltalande som möjligt är att läsa annonsen. Läs den gärna flera gånger och markera i annonsen vad det är arbetsgivaren faktiskt söker. Anpassa sedan dina erfarenheter till att spegla annonsen. Se annonsen som att arbetsgivaren ställer frågor och att din ansökan ska besvara dessa frågor.

Därför är ditt personliga brev så viktigt!

Tips på hur du skriver ditt personliga brev

  1.  Som beskrivet ovan så är det viktigt att du gör en separat ansökan för varje tjänst du söker. Anpassa och spegla din ansökan utifrån annonsen. Det är inte fel att återge fraser eller formuleringar från annonsen i din ansökan. Arbetsgivaren känner då igen sig och din ansökan blir mer intressant.
  2. Gör din ansökan och personliga brev relevant. Se till så att det svarar på de viktiga frågorna "Varför är du rätt för den här tjänsten?", "Vad kan du tillföra vårt företag?" men framförallt "Hur kommer det sig att du söker just den här tjänsten?". Ha hela tiden i åtanke om dina exempel och egenskaper speglar annonsen. Om de gör det så är de relevanta för din ansökan. 
  3. Dubbelkolla och låt gärna någon annan person korrekturläsa din ansökan så att du undviker onödiga stavfel eller andra fel. Sådant drar ner helhetsbetyget på dig som person. 
  4. Längden på ditt personliga brev ska inte vara för lång. Som riktlinje kan du ha en halv-en A4-sida. Blir det för långt så tröttnar läsaren och du sannolikt bland de ointressanta kandidaterna.
  5. Inled ditt personliga brev på ett intressant sätt och undvik att inleda med fraser som beskriver dig med namn, t ex "Jag heter X och kommer från Y...". Försök att redan i första stycket svara på frågan varför de ska anställa just dig! Ju mer intressant arbetsgivaren tycker att din inledning är desto större chans är det att de läser hela ditt brev.
  6. När du fångat intresset går du vidare till att beskriva vem du är och hur du passar för tjänsten. Återigen, tänk på att hålla innehållet relevant för tjänsten. Läs gärna in dig på företaget så att du kan använda det i din ansökan genom att förstärka dina egenskaper och erfarenheter. Att skriva att du tycker att företaget står för bra saker är för vagt men att förklara varför du tycker att företaget står för bra saker ökar intresset för dig.
  7. Frågan om du ska presentera dina fritidsintressen eller ej beror till viss del om de är relevanta för tjänsten. Vill du ta med dem så försök att hålla det kort och koppla dem i så fall till annonsen. 
  8. Avslutningsvis ska du tänka på hur du avslutar ditt personliga brev. Om möjligt presentera gärna dina tankar om framtiden, vilka ambitioner har du med tjänsten du söker? Det sista du skriver i ditt personliga brev är att du hoppas att ditt brev leder till en handling, att ni ses vid en intervju, att de kontaktar dig om de behöver kompletterande uppgifter eller behöver få något klargjort.

Nu är du klar med ditt CV och ditt personliga brev och du har förhoppningsvis fått ett positivt besked; du ska få komma på intervju!