Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Stöd och matchning

Vad är Stöd och matchning

Arbetsförmedlingstjänsten Stöd och matchning ger dig som arbetssökande handledning som tar dig ut i arbetslivet. Vi matchar dina kompetenser och din personlighet mot våra företagspartners anställningsbehov. Tillsammans ser vi till att du är förberedd inför anställningsintervju parallellt med att vi ständigt utforskar nya sätt att söka jobb på. Behöver du utbildning för att ta dig framåt så guidar våra studie- och yrkesvägledare dig. Stöd och matchning är lämplig för dig som är arbetslös och behöver extra stöd för att snabbt komma ut i arbete. 

Arbetsförmedlingens stöd och matchning

Hermods utför Stöd- och matchning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och vill vara med? Kontakta Arbetsförmedlingen och berätta att du vill ta del av Stöd- och matchning på Hermods. 

Våra handledare på stöd och matchning

Våra handledare på Hermods Stöd och matchning är mycket duktiga på att se varje deltagares egenskaper för att det ska bli en bra matchning. Vi ger dig den bästa stöd och matchning som du behöver för att komma ut i arbetslivet. 

Hos oss kan du:

Det här är Stöd och matchning

Ansökningsbrev - varför är det viktigt?