Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Vad kan Stöd och matchning göra för dig?

Vill du ha ett jobb?

Bra! Tillsammans med våra företagspartners skapar vi på Hermods Stöd och matchning nya vägar för dig in på arbetsmarknaden.

Hermods utför Stöd och matchning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att delta. 

Vi erbjuder:

  • Matchning mot företag och utbildning
  • Tillgång till vårt kontaktnät med arbetsgivare i hela Sverige
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Stöd i att samla dina kunskaper och din kompetens
  • Guidning i jobbsökningsprocessen från ansökan till intervjuträning
  • Praktikmöjligheter
  • Utforska och upptäcka nya vägar till jobb 

På Hermods får du det stöd och den matchning du behöver för att få ett jobb!

Vill du hitta en utbildning?

Vill du ha hjälp att hitta eller söka en utbildning som passar dig? Behöver du en utbildning för att få ett jobb? Vi hjälper dig att hitta och söka utbildningar, och vi är med dig tills du har fått utbildningen som ger dig jobbet.

Vi erbjuder:

  • Studie- och yrkesvägledning
  • Information och hjälp att söka utbildningar
  • Seminarier, workshops och events 

Behöver du stöd på ditt språk?

Våra handledare talar, förutom svenska och engelska, många olika språk. Vi har därför möjlighet att stödja dig på ditt eget språk eller ett annat språk du förstår.