Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Yrkes- och studieförberedande moduler

Vägen till jobb eller studier

Söker du arbete eller vill utbilda dig vidare? Behöver du veta mer om vilka jobb och studier som finns och passar för just dig? 

Då är Yrkes- och studieförberedande moduler på Hermods en insats för dig! Utbildningen ingår i våra tjänster via Arbetsförmedlingen och syftar till att ge dig individuella, eller kompletterande, studie- och yrkesvägledande insatser för att du ska få de rätta förutsättningarna för fortsatta studier eller för att nå en anställning. 

Få individuellt anpassad vägledning

I Yrkes- och studieförberedande moduler erbjuder vi dig en individuellt anpassad tjänst, som innehåller mycket vägledning och orientering i det just du behöver för att komma vidare mot ditt mål. Bland annat får du:

 • Information om arbetsmarknaden och yrkesorientering
 • Information om studier
 • Allmänna kompetenser i arbetslivet
 • Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke
 • Yrkespraktik och studiebesök
 • Arbetsplatsförlagd språkträning
 • Sociala aktiviteter inför arbete
 • Hushållsekonomi
 • Introduktion till svenska språket
 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Grundläggande datakunskap

Detta kan exempelvis ske genom att förbättra dina kunskaper i vissa kärnämnen, få studie- och yrkesvägledning eller yrkespraktik. Yrkes- och studieförberedande moduler består av olika moduler som sätts samman för ditt framtida mål.

Yrkes- och studieförberedande moduler vänder sig främst till dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen, men övriga arbetssökande, som är eller riskerar att bli arbetslösa, kan även de komma att bli aktuella för utbildning. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen för att höra om dina möjligheter att delta. .