Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Yrkessvenska

Yrkessvenska - språkträning i arbetsmiljö

Lär dig den svenska du behöver för att klara av ett yrke eller en utbildning som du är intresserad av! Arbetsförmedlingstjänsten Yrkessvenska är en kombination av studier i svenska på en praktikplats samt teoretiska studier för att ge dig de bästa förutsättningarna inför arbetslivet. 

Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att delta. Hermods utför utbildningen som underleverantör till Coachning & Utveckling. Om du inte är inskriven börjar du med att anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingens hemsida. En arbetsförmedlare beslutar sedan om du får ta del av tjänsten Yrkessvenska. Sen börjar du tjänsten hos oss på Hermods.

Lär dig språket för ett yrke eller en särskild utbildning

Yrkessvenska är en tjänst som vi utför på uppdrag av Arbetsförmedlingen. När du tar del av tjänsten Yrkessvenska får du lära dig språket bättre för ett yrke eller en utbildning som du är intresserad av. Du kombinerar din utbildning inom Yrkessvenska med att praktisera på en arbetsplats. Det ger dig språkträning i en riktig arbetsmiljö. Yrkessvenska förbereder dig för jobb, utbildning och/eller en arbetsmarknadsutbildning.