Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Arbetsmarknadsutbildningar

Yrkesutbildningar via Arbetsförmedlingen

Genom att gå en arbetsmarknadsutbildning på Hermods får du rätt kompetens för jobbet du vill ha. Vi erbjuder branschnära utbildningar som leder till jobb. Vi har arbetsmarknadsutbildningar inom Bygg och anläggningLokalvårdare, Servicevärd inom vården samt Service och försäljning.

Under utbildningen får du eftertraktade kompetenser som du behöver för att få ett jobb. Utbildningstiden varierar beroende på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning du går.

Vem kan utbilda sig via Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning?

Om du är utan arbete eller riskerar att bli arbetslös, samt är över 25 år eller har speciellt föreliggande skäl kan du ta del av en arbetsmarknadsutbildning. Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att ta del av en yrkesutbildning.

I samband med att du anmält dig som arbetssökande/skrivit in dig hos Arbetsförmedlingen så bör du börja förbereda dig inför din första kontakt med en arbetsförmedlare. Dina förberedelser bör bestå i att fundera över varför en arbetsmarknadsutbildning är rätt för dig och varför den kommer att hjälpa dig till att få ett jobb. I mötet med arbetsförmedlaren så kommer ni sedan tillsammans att göra en bedömning om det här är rätt väg för dig. När bedömningen är slutförd så får du ett beslut om vilket stöd som du har rätt till. Detta är något som beslutas utifrån de riktlinjer som regeringen bestämt.

En arbetsmarknadsutbildning är gratis och ger rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan. För mer utförlig information om Arbetsförmedlingens kurser och utbildningar och vilka krav som behöver uppfyllas för att få tillgång till dem kontakta Arbetsförmedlingen.

Utbildning som ger jobb!

Genom att gå en arbetsmarknadsutbildning på Hermods får du rätt kompetens för jobbet du vill ha. Som arbetssökande kan du läsa en av våra arbetsmarknadsutbildningar som förbereder dig för arbetslivet. Vi erbjuder branschnära utbildningar som leder till jobb. Vi har arbetsmarknadsutbildningar inom Bygg och anläggningLokalvårdareServicevärd inom vården samt Service och försäljning.

Hermods kännetecknas av nära samarbete med företag och branschorganisationer. Våra utbildare och lärare på Hermods är alltid de bästa inom sitt yrkesområde. 

I många utbildningar använder vi representanter från företag som utbildare. Vi vill på detta sätt säkra upp aktuell kompetens på rätt nivå med rätt innehåll.

Tveka inte att kontakta de kontaktpersoner som finns angivna för varje utbildning om du vill veta mer om utbildningen.

Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats för att delta i en Arbetsmarknadsutbildning på Hermods.

Utbildningar

Utbilda dig inom bygg och anläggning!

Möt de höga krav som branschen ställer! Läs Hermods arbetsmarknadsutbildning Bygg och anläggning som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

Utbilda dig till Lokalvårdare!

Utbilda dig till lokalvårdare med Hermods arbetsmarknadsutbildning och möt de hårdare kompetenskrav som ställs inom yrket.

Utbilda dig inom service och försäljning!

Hermods arbetsmarknadsutbildning inom service och försäljning förbereder dig inför en tuffare arbetsmarknad. Vi utför utbildningen på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Utbilda dig till Servicevärd inom vården!

På uppdrag av Arbetsförmedlingen utför Hermods arbetsmarknadsutbildningen Servicevärd inom vården som förebereder dig inför de höga krav som ställs på serviceyrken.