Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Här kan du hitta vanliga frågor och svar om våra arbetsmarknadsutbildningar. Hittar du inte svaret på din fråga kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

För dig som vill delta

 • +
  Hur gör jag för att ansöka?

  För att kunna ansöka till en arbetsmarknadsutbildning måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du får läsa en arbetsmarknadsutbildning.

  Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats för att delta i en Arbetsmarknadsutbildning på Hermods.

 • +
  Vilken behörighet krävs för att delta?

  Du måste vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att kunna läsa en arbetsmarknadsutbildning. Du måste också uppfylla någon av följande krav: • Du ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. • Du ska vara minst 25 år och i behov av fördjupat stöd. • Du ska vara minst 18 år och stå långt ifrån arbetsmarknaden på grund av särskilda skäl. • Du ska vara ung med en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. • Du ska uppfylla villkoren för att få delta i arbetslivsintroduktionen. • Du ska omfattas av lagen om etableringsinsatser för nyanlända invandrare. • Du ska delta i jobbgarantin för ungdomar eller i jobb- och utvecklingsgarantin.

 • +
  Måste jag vara arbetssökande?

  Ja, du måste vara arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen för att kunna ta del av en arbetsmarknadsutbildning. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du får läsa en arbetsmarknadsutbildning och sedan kommer du till Hermods för att läsa den utbildning du har valt.

 • +
  Kostar utbildningen något?
  Nej, det är kostnadsfritt att läsa en arbetsmarknadsutbildning på Hermods.
 • +
  Kan jag få CSN eller annat ekonomiskt stöd under utbildningen?

  Du har rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning när du deltar. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information om ekonomiskt stöd.

 • +
  Hur ser mina möjligheter till jobb ut efter utbildningen?

  Dina möjligheter till jobba efter utbildningen är goda. Många av våra elever och deltagare får jobb på sin praktikplats eller så har dem under sin tid fått kontakt med företag som kan erbjuda jobb.

 • +
  Måste jag göra några prov?

  Det finnas prov, uppdrag och examinationer i någon form i våra arbetsmarknadsutbildningar.

 • +
  Vad har lärarna för bakgrund?

  Våra utbildare och lärare på Hermods är alltid de bästa inom sitt yrkesområde. I många utbildningar använder vi representanter från företag som utbildare. Vi vill på detta sätt säkra upp aktuell kompetens på rätt nivå med rätt innehåll.

 • +
  Vilka utbildningar på Hermods är arbetsmarknadsutbildningar?
 • +
  Hur skriver jag in min på Arbetsförmedlingen?

  Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information om hur du skriver in dig och deltar i en arbetsmarknadsutbildning. Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats och kontakta Arbetsförmedlingen vid frågor om hur du skriver in dig.

För dig som företag

 • +
  Hur kan jag som företagare vara aktiv i era utbildningar?
  Vi alltid ha fler samarbetspartners och du är välkommen att vara en av dem. Kontakta vår Kundtjänst och berätta att du som företagare är intresserad av våra arbetsmarknadsutbildningar. Ring oss på: 08-410 251 00.
 • +
  Hur kontaktar jag Hermods för ett samarbete?
  Ring vår Kundtjänst och berätta att du som företag vill samarbeta om oss så berättar vi mer. Ring oss på: 08-410 251 00 E-post: kundtjanst@hermods.se
 • +
  Vilken bransch verkar era samarbetspartners inom?
  De företag som vi samarbetar med kring våra arbetsmarknadsutbildningar är företag inom bygg, måleri, anläggning, inbyggda system och CAD-teknik men även vården.
 • +
  Kan jag ta emot en praktikant från en arbetsmarknadsutbildning?
  Ja, det kan du. De flesta av våra arbetsmarknadsutbildningar innehåller någon form av praktikperiod.
 • +
  Vilken kompetens får eleven efter utbildningen?
  Vi erbjuder arbetsmarknadsutbildningar som är anpassade efter arbetsmarknadens behov. I många utbildningar använder vi representanter från företag som utbildare. Vi vill på detta sätt säkra upp aktuell kompetens på rätt nivå med rätt innehåll. Utbildningen ger eleven praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.
 • +
  Hur fungerar en arbetsmarknadsutbildning?
  En arbetsmarknadsutbildning är en utbildning framtagen efter arbetsmarknadens behov. Det som skiljer utbildningen från våra andra utbildning på Hermods är att en arbetsmarknadsutbildning utför vi på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Våra elever måste vara inskrivna på Arbetsförmedlingen för att ta del av utbildningen.
 • +
  Vilka arbetsmarknadsutbildningar har ni på Hermods?
 • +
  Hur gör jag för att veta mer om arbetsmarknadsmarknadsutbildning?
 • +
  Hur gör jag för att anställa någon som går en utbildning?
  På samma sätt som vanliga rekryteringar och anställningar går till kan du företagare träffa våra deltagare. Vi ser till att rätt deltagare presenteras för rätt yrke och bransch.
 • +
  Vilka kunskaper behöver eleverna för en arbetsmarknadsutbildning?

  Eleven måste vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att kunna läsa en arbetsmarknadsutbildning samt uppfylla någon av följande krav: • Anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. • Vara minst 25 år och i behov av fördjupat stöd. • Vara minst 18 år och stå långt ifrån arbetsmarknaden på grund av särskilda skäl. • Vara ung med en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. • Uppfylla villkoren för att få delta i arbetslivsintroduktionen. • Omfattas av lagen om etableringsinsatser för nyanlända invandrare. • Delta i jobbgarantin för ungdomar eller i jobb- och utvecklingsgarantin.