Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Kimmo Ruohtula

Kimmo sa upp sig på jobbet för att sedan hitta drömutbildningen

Namn: Kimmo Ruohtula 
Ålder: 31 år
Studerar till: Arbetsmarknadsutbillning på Hermods 


Kimmo Ruohtula från Skinnskatteberg kände efter sju år som industriarbete att det var dags för en förändring. Han sa upp sig och nu studerar han en arbetsmarknadsutbildning på Hermods i Västerås för att bli snickare.

Kimmo Ruohtula studerar arbetsmarknadsutbillning på Hermods


Jag är nöjd över att jag började studera. Det är mycket framförallt inom den teoretiska biten med termer och begrepp som jag lärt mig mycket av. 


Kimmo är 31 år gammal och är uppväxt i Skinnskatteberg, drygt sex mil utanför Västerås. Pratglade Kimmo har stora delar av sitt yrkesliv arbetat inom industri men kände att han ville få en förändring både när det gällde den sociala biten och arbetsuppgifterna.

- Jag är en social person som gillar att arbeta med människor. Inom det industriarbetet som jag hade blev det ganska monotont och osocialt. Så efter sju år inom denna bransch sa jag upp mig, berättar Kimmo.

Efter en kortare tids arbetslöshet blev Kimmo rekommenderad av arbetsförmedlingen att studera en arbetsmarknadsutbildning på Hermods. 

- Eftersom jag erfarenhet från byggbranschen blev jag rekommenderad en bygg arbetsmarknadsutbildning för att kunna få ett yrkesbevis. Jag har alltid varit intresserad av just byggbranschen då jag redan som ung fick vara med och hjälpa till när pappa byggde vårt hus. 
 
Vad det jobbigt att säga upp sig?
- Nej det tycker jag inte, vill man ha en förändring så måste man våga chansa.
 

Mycket praktik under utbildningen

Utbildningen pågår i tio månader och stora delar av den utgörs av praktik.

- Vi har en dag som vi ses på skolan för teori och resterande fyra dagarna är ute på praktik. Jag tycker det är en perfekt kombination. Jag är nöjd över at jag började studera. Det är mycket framförallt inom den teoretiska biten med termer och begrepp som jag lärt mig mycket av. 

När det gäller chansen till jobb är chanserna goda berättar Kimmo.

- Det har gått bra för mig hittills och det verkar som jag kommer att få fortsätta här efter utbildningen vilket känns bra. 

Har du några generella tips för att hinna med studierna? 
- Det låter kanske enkelt sagt men att ta tag i saker det direkt skulle jag säga. Det gäller att ha framförhållning och att beta varje moment för sig. 

Vad har du för fritidsintressen när du inte studerar?
- Bygg är mitt intresse. Jag har bott i villa sedan jag var 20-år gammal så är van att bygga och fixa. Jag har två barn sedan ett tidigare förhållande och två ”bonusbarn” med min nuvarande sambo så mycket tid lägger jag på familjen.