Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Ghazal Ahocheshm

Drivs av att hjälpa människor ut i arbete

Namn: Ghazal Ahocheshm
Ålder: 38 år
Utbildare/handledare inom service och försäljning Kista


Ghazal arbetar som utbildare på Hermods arbetsmarknadsutbildning i Kista. Hennes stora driv är att utbilda människor så att de i framtiden kan få arbete. 

Ghazal Ahocheshm arbetar som utbildare på Hermods arbetsmarknadsutbildning
Jag är glad över att arbeta på Hermods och den samhällsnyttan som vi bidrar med, säger Ghazal Ahocheshm.


 

Ghazal är 38 år och har arbetat på Hermods sedan maj 2019. Hon arbetar som utbildare inom service och försäljning där hon utbildare elever bland annat i hur man arbetar med försäljning, kommunikation, och service. 
 
- Under mitt arbetsliv har jag bland annat arbetat inom restaurang, vården, ekonomi handläggare på skatteverket och lärarvikarie så jag har bra erfarenhet hur man ska bemötta människor och ge god service. Mina egna erfarenheter är något som jag brukar dela med mig om till mina elever när jag undervisar, säger Ghazal.
 
Under intervjun märker man att Ghazal är framåtlutad och har ett stort engagemang i det hon gör. Hon berättar bland annat om ett kvinnoprojekt mellan Arbetsförmedlingen, MAX hamburgerrestauranger och Hermods där målet är att få ut fler utrikesfödda kvinnor i arbete.
 
- Jag har utbildat kvinnorna i denna grupp och jag drivs verkligen av att lära de så mycket som möjligt. Förhoppningsvis kan detta utbildningen leda till att de får jobb i framtiden, säger Ghazal. 
 
Vad får deltagarna lära sig under utbildningen?
- Under utbildningen får de bland annat lära sig mer om detaljhandeln, försäljning, kommunikation, säljteknik och arbetsmiljö. Vi gör också mycket praktiska uppgifter som att gå ut på stan och studera hur olika butiker arbetar med kundservice.  

 

Läs mer om Service och försäljningsutbildningen här