Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Vem får läsa dessa utbildningar?

En arbetsmarknadsutbildning är för dig som är eller riskerar att bli arbetslös. Du måste vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att kunna delta. Arbetsförmedlingen utgår från vad du kan och vilket yrke du vill satsa på. Om Arbetsförmedlingen godkänner att du läser en arbetsmarknadsutbildning planerar ni tillsammans vilken utbildning du ska gå.

För att gå en arbetsmarknadsutbildning måste du uppfylla något av följande krav:

  • Du ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
  • Du ska vara minst 25 år och i behov av fördjupat stöd.
  • Du ska vara minst 18 år och stå långt ifrån arbetsmarknaden på grund av särskilda skäl.
  • Du ska vara ung med en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
  • Du ska uppfylla villkoren för att få delta i arbetslivsintroduktionen.
  • Du ska omfattas av lagen om etableringsinsatser för nyanlända invandrare.
  • Du ska delta i jobbgarantin för ungdomar eller i jobb- och utvecklingsgarantin.
  • Det är kostnadsfritt att gå en arbetsmarknadsutbildning och du har rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning när du deltar. 

Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats för att delta i en Arbetsmarknadsutbildning på Hermods.