Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Hamssa fick jobb via Stöd och matchning

Praktik genom Hermods PopUp blev länken för Hamssa in på den svenska arbetsmarknadenHamssa fick jobb via Hermods stöd och matchning

- Jag känner mig som en medlem i familjen, inte som en främling, säger Hamssa på sin första arbetsplats i Sverige. Hon gör nu praktik på lönekontoret på Compass Group.

Hermods PopUp är till för alla inom programmet Stöd och matchning. Ibland behövs mer stöd för att kunna matchas ut på arbetsmarknaden och ibland behövs det en bra matchning. Praktik kan vara länken.

- Jag tycker det resursslöseri så som det ser ut i stora delar av samhället idag. För att kunna ta tillvara på all kunskap som finns hos de som kommer till oss måste vi hitta nya vägar som gör att de kan komma in på svenska arbetsmarknaden. Därför gillar vi det här spåret ihop med Hermods PopUp, säger Kerstin som är lönechef på Compass Group med 1500 anställda och Hamssas praktikhandledare sedan fem veckor tillbaka.

Hamssa kom till Sverige för tre år sedan. Hon har en universitetsutbildning från sitt hemland Irak inom ekonomi och administration och har klarat av SAS grund men det är fortfarande ett stor kliv till arbetsmarknaden med ett helt annat system och på främmande språk.

- De tre första dagarna vara jättesvåra. Jag sa till min man att jag åker inte tillbaka. Jag klarar inte det här. Samtidigt var alla på kontoret jättesnälla, jag förstod inte allt dem sa men alla var så vänliga och jag gillade att ha en arbetsplats så jag satte mig på tåget morgonen efter, säger Hamssa som idag är glad att hon vågade.

Hamsaa jobbar från 8-17 på lönekontoret med att ta emot anställningsavtal och lägga in dem i lönesystemet. När det är gjort så kommer de anställda in i vårt tidssystem så att enhetscheferna kan schemalägga berätta Kerstin med tillägget att det är viktigt att detta sker omgående och korrekt. Hon skriver även ut arbetsgivarintyg till de som slutat och hanterar inkomstförfrågningar från försäkringskassan, arkiveringar och sjukskrivningar ihop med HR.

- När jag började här visste jag inte ens vad ett kontrakt var. Nu kan jag skillnaden på olika anställningsformer och hur man gör med försäkringskassan. Jag lär mig många saker varje dag, säger Hamssa.

Det som var svårt i början har hon nu börjat få koll på med hjälp av förenklade lathundar som kollegorna gjort och med lite tro på sig själv.

- Häromdagen kom hon in på mitt kontor med ett leende på läpparna och utbrast så där försynt men energiskt att; ”jag har gjort fem anställningsavtal och alla delar i dem är korrekta”. Det är fantastiskt roligt att se en människa växa när den har ett driv och får rätt förutsättningar. Jag har lärt upp många under mina år, ge mig bara rätt person så löser vi resten. Vi gillar det här spåret, säger Kerstin.

PopUp är ett helhetskoncept och ibland behövs stöd vid kontraktsskrivning och ibland behövs språkstöd under praktiken för att skapa tydlighet. Idag, fem veckor in i praktiken är språkstöd Lidia med en förmiddag för att hjälpa till att överbrygga en del språkförbistringar. Tillsammans går Lidia, Kerstin och Hamssa igenom de olika avtalen och dess innebörd. Det visar sig att språket inte är det kluriga utan att det var bra att ha Lidia med som tolk i kulturell förståelse.

I vår kultur, säger Lidia som kommer från Syrien, visar det på okunskap att fråga. Därför vågar vi inte ställa frågor på en arbetsplats utan säger ja och jobbar på tills vi hittar svaret eller lösningen. Kerstin som jobbat med lön i många år på olika företag förstår nu varför det blev en krock eftersom hon är van vid att hennes anställda frågar när de är nya och undrar över något och menar att om hon vetat detta tidigare kunde hon sagt att här frågar vi och underlättat för Hamssa.

- Det är bra att få insyn i kulturella skillnader. En kulturtolk. Idag behöver vi förstå bättre för att kunna bemöta och visa på hur det fungerar på en arbetsplats i Sverige, säger Kerstin.

Hamssa började på Stöd och Matchning i Södertälje i september.

- När hon började hos oss pratade hon arabiska med mig. När hon fick praktiken började hon skriva på svenska. Det är kul att se hur praktiken uppmuntrat henne att ta tag i språket eftersom det är en nyckel in i arbetslivet, säger Shereen som är Hamssas handledare.

På lönekontoret är det omorganisering och mammaledigheter på gång och Hamssas nästa utmaning är att vara stand in på att svara i telefon när Kerstin och kollegorna är upptagna och inte kan svara i lönesupporttelefonen.

- Det är viktigt att vi på löneavdelningen alltid är tillgängliga för våra anställda, säger Kerstin.

Hamssas nya utmaning blir att våga tro på att hennes svenska är tillräcklig även i telefon. Säga välkommen och ta ett meddelande om hur den ansvarige för frågan kan återkoppla till personen och på vilket nummer.

- Jag är mycket glad över den här chansen, jag vill ge stort tack till alla handledare på Hermods, särskilt Shereen men alla säger Hamssa och fortsätter. På PopUp lärde jag mig hur man går på intervju och jag vågade prata och presentera mig. Alla handledare gör sitt bästa för att hjälpa till att matcha och ge oss stöd. Tack!