Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Khalil Abou-Chakra

Khalil berättar om sin tid på Hermods, från tjänsten Stöd och Matchning till kursen i grundläggande svenska som andra språk, SAS.

Namn: Khalil Abou-Chakra
Har läst/deltagit i: Stöd och Matchning på Hermods i Helsingborg och läser nu Svenska som andraspråk på Hermods Vuxenutbildning.
Ålder: 32 år
 

Hur kom du först i kontakt med Hermods?

Jag kom i kontakt med Hermods när jag började på tjänsten Stöd och Matchning. Sedan rekommenderade min handledare mig att läsa kursen Svenska som andraspråk på Hermods och nu läser jag den kursen.

Berätta lite om din tid på Hermods?

Jag började på Stöd och Matchning och fick mycket hjälp med allt från CV, till hur jag ska göra när jag söker jobb. Sedan var jag ute på praktik i fyra veckor. Då jobbade jag som lagerarbetare på ett företag som säljer grönsaker. Det gav mig mycket att gå Stöd och Matchning på Hermods.
Khalil Abou-Chakra deltog i stöd och matchning  och läser nu Svenska med Hermods

 

Personalen på Hermods har hjälpt mig mycket. Jag läser min kurs på distans nu och jag har fått mycket hjälp direkt via mejl när jag frågar saker.


Berätta lite om din bakgrund?

Jag kom till Sverige från Libanon för två och ett halvt år sedan. Först bodde jag i Danmark, sedan Höganäs och Malmö, och nu Helsingborg. Jag trivs jättebra här.

I mitt hemland var jag språklärare och undervisade i arabiska. Jag har jobbat tio år som språklärare i mitt hemland.

När jag kom till Sverige började jag läsa SFI och jobbade även som lagerarbetare ett tag. Sedan började jag på Hermods, Stöd och matchning. Tack vare Hermods fick jag jobb på en skola.

Hur har kontakten med din handledare och personalen på Hermods varit?

Personalen på Hermods har hjälpt mig mycket. Jag läser min kurs på distans nu och jag har fått mycket hjälp direkt via mejl när jag frågar saker.

När jag gick Stöd och Matchning var jag på Hermods skola och där fick vi träffa andra elever/deltagare, samt har möten med handledaren som hjälpte mig mycket med CV, hur jag ska göra när jag söker jobb, personligt brev mm.

Vad är det bästa med Hermods?

Det som har varit det bästa med Hermods är att jag fått så mycket hjälp från personalen. Det är jag väldigt tacksam över! När jag behövt hjälp i Novo (Hermods digitala utbildningsplattform) så har jag fått det snabbt via mejl, så lärarna finns alltid nära till hands.

Hermods har en fin skola också!

Hur känner du för framtiden? Vad vill du göra

om ett par år?

Jag vill fortsätta läsa svenska på Hermods. Jag ska läsa svenska A och B också. Sedan vill jag jobba som lärare men jag behöver först lära mig svenskan bättre. Men mitt mål är att vara lärare, och kanske på Hermods. Vem vet!

Skulle du rekommendera Hermods till andra?

Ja, jag kan rekommendera Hermods till andra. Jag tycker att det är en jättebra skola.

Vad gör du när du inte studerar, har du några speciella fritidsintressen?

Jag gillar fotboll och volleyboll. Jag spelar fotboll på fritiden, sedan tycker jag om att läsa böcker på svenska och engelska.