Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Omanima Mohammedelamain

Hon är väl förberedd inför sin arbetsintervju 


Namn: Omanima Mohammedelamain
Ålder: 43 år
Deltagit i: Stöd och matchning Göteborg
 

Omanima från Sudan har en masterexamen i fysik från sitt hemland. Hon flyttade till Sverige 2009 för att doktorera vid Göteborgs universitet. Efter sin doktorsexamen blev hon arbetslös men har genom Hermods Stöd och Matchning nu fått en arbetsintervju vid Chalmers tekniska högskola. 

 

Omanima Mohammedelamain deltog i Hermods stöd och matchning 

Jag har fått ett större självförtroende och mera kunskaper om hur man söker jobb i Sverige.   

Omanima är 43 år och kommer från Sudan. Hon har bott i Sverige sedan 2009 där hon doktorerade i fysik på Göteborgs universitet fram till 2013. Hon studerade under tiden på Hermods SFI i Göteborg för att lära sig svenska. När Omanima blev arbetslös och fick höra att Hermods hade Stöd och Matchning tvekade hon inte att skriva in sig.
 
- Jag var mycket nöjd med Hermods SFI så tänkte att jag Stöd och Matchning från samma företag skulle vara bra, vilket det visat sig vara också, säger Omanima.

Vad har Hermods Stöd och matchning hjälpt dig med?
- De har ett väldigt bra kontaktnätverk och jag har fått hjälp med att framförallt att anpassa mitt personliga brev efter vilket arbete jag sökt.
 
Hon förklarar också att hon utvecklat flera egenskaper sedan hon började på Hermods.

- Jag har fått ett större självförtroende och mera kunskaper om hur man söker jobb i Sverige.  


Fått intervju på Chalmers 

Nu har hon efter hjälp med matchning fått en intervju vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg för en tjänst som researcher inom magnetisk vetenskap. 
 
- Jag är jättetaggad inför intervjun och jag hoppas på att få tjänsten. Hermods har hjälpt mig att förbereda mig väl inför intervjun så jag känner mig redo. Jag vill arbeta inom det akademiska så detta vore ett drömjobb!