Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Våra handledare

Handledare på Stöd och matchning

Alla våra handledare har utbildning i, och erfarenhet av att jobba med människor, matchning och jobbsökning. Tillsammans talar de 28 olika språk och fungerar som stöd vid handledarmöten, workshops, praktik och intervjutillfällen.

Ditt mål är också våra handledares mål och de kommer att jobba tillsammans med dig tills ni uppnår det resultat ni gemensamt kommit överens om.

 


Sayran Ahmad är en handledare på stöd och Matchning på Hermods
Drivs av att hjälpa människor

Som handledare på Stöd och Matchning hjälper du deltagare att hitta arbete och finns som stöd för deltagarna. Sayran arbetar som handledare i Göteborg och brinner för att hjälpa människor ut i arbete. 

Läs mer om Sayran - handledare på Stöd och matchning

 

Hawlatu Abubakar Ahamed är en handledare på Hermods Stöd och Matchning i Malmö


Mitt mål är att hjälpa så många kvinnor som möjligt att bli anställningsbara 

Hawlatu Abubakar Ahamed är 32 år och flyttade till Sverige från Ghana 2003. Idag arbetar hon som handledare på Hermods Stöd och Matchning i Malmö och är samtidigt projektledare för gruppen Internationella kvinnor i Malmö.

Läs mer om Hawlatu - handledare på Stöd och matchning.

Ida är handledare på Stöd och matchning

Vår handledare Ellen ger jobbtips