Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Hawlatu Abubakar Ahamed

Mitt mål är att hjälpa så många kvinnor som möjligt att bli anställningsbara


Hawlatu Abubakar Ahamed är 32 år och flyttade till Sverige från Ghana 2003. Idag arbetar hon som handledare på Hermods Stöd och Matchning i Malmö och är samtidigt projektledare för gruppen Internationella kvinnor i Malmö.
Hawlatu Abubakar Ahamed arbetar hon som handledare på Hermods stöd och matchning

 

- Jag förstår kvinnornas kamp då jag själv kommit hit och haft det tufft innan jag kom in i samhället, berättar Hawlatu.

 
 
 
 
 
 
År 2003 kom Hawlatu till Sverige från Ghana. Hon studerade senare bank och finans i tre år på Kristianstads högskola fram till 2014. 
 
Hawlatu kom i kontakt med Hermods i Malmö där hon först hade praktik som administratör. Efter praktiken fick hon arbete som administratör och visade ett stort driv och engagemang vilket ledde till att hon sedan blev handledare på Hermods Stöd och Matchning.  
 

Brinner för att hjälpa

Hawlatu blev projektledare i början av 2017 för en grupp som heter Internationella kvinnor i Malmö som enbart är till för kvinnor med utländsk bakgrund där målet är att få dem anställningsbara.  Gruppen startades av Astmaa Karlsson som sedan togs över av Hawlatu. 

- Jag förstår kvinnornas kamp då jag själv kommit hit och haft det tufft innan jag kom in i samhället, berättar Hawlatu.

I gruppen hjälper handledarna deltagarna med bland annat med sina CV:n, personliga brev och träna på olika intervjutekniker. Deltagarna får också ta del av workshops där det får lära sig mer om det svenska samhället.

- Vi arbetar med ge kvinnorna ett större självförtroende då många aldrig haft ett arbete förut utan levt med att mannen ska försörja familjen, berättar Hawlatu.


Arbetar aktivt med integration

Hawlatu berättar projektgruppen arbetar med kreativa lösningar för att hjälpa deltagarna på bästa sätt att integreras i samhället

- Vi försöker tänka utanför boxen. Vi kan inte bara sitta inne i grupprum och träna på intervjuteknik utan deltagarna måste få testa på andra aktiviteter. Vi anordnar bland annat cykelturer där vissa som aldrig suttit på en cykel får lära sig att cykla. Vi anordnar språkcafé där vi fikar och tränar på det svenska språket. På så viss integreras kvinnorna bättre in i det svenska samhället. 
 

Behövs fler grupper

Hawlatu berättar att internationella kvinnor i Malmö gruppen har fått fin respons från bland annat Hermods Stöd och Matchning i Helsingborg. Hon hoppas nu att fler inom Hermods verksamheter ska ta efter gruppen i Malmö.

- Jag tror att detta är en del av framtiden för Hermods Stöd och Matchning att satsa vidare på runt om i landet, säger Hawlatu.