Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Yrkes- och studieförberedande moduler

Vägen till jobb eller studier

Yrkes- och studieförberedande moduler är en individuellt anpassad tjänst, som innehåller vägledning och orientering i det just du behöver för att komma vidare mot ditt mål. Bland annat får du:

 • Information om arbetsmarknaden och yrkesorientering
 • Information om studier
 • Allmänna kompetenser i arbetslivet
 • Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke
 • Yrkespraktik och studiebesök
 • Arbetsplatsförlagd språkträning
 • Sociala aktiviteter inför arbete
 • Hushållsekonomi
 • Introduktion till svenska språket
 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Grundläggande datakunskap

Detta kan exempelvis ske genom att förbättra dina kunskaper i vissa kärnämnen, få studie- och yrkesvägledning eller yrkespraktik. Yrkes- och studieförberedande moduler består av olika moduler som sätts samman för ditt framtida mål.

Yrkes- och studieförberedande moduler vänder sig främst till dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen, men övriga arbetssökande, som är eller riskerar att bli arbetslösa, kan komma att bli aktuella för utbildning. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen för att höra om dina möjligheter att delta.

Individanpassad vägledning

För dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och som behöver förbereda dig eller komplettera dina kunskaper inför fortsatta studier eller en anställning finns tjänsten Yrkes- och studieförberedande moduler på Hermods. 

Upplägg

Utbildningen är indelad i 15 moduler som sätts samman utifrån ditt behov och målsättning. 
Beroende på dina förkunskaper och mål, så kan det bli aktuellt att du endast går någon modul eller flera olika. Utbildningen kan pågå i längst 6 månader.

Modulerna är:

 • Nivåtest och kartläggning
 • Information om arbetsmarknaden och yrkesorientering
 • Information om studier
 • Allmänna kompetenser i arbetslivet
 • Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke
 • Yrkespraktik och studiebesök
 • Arbetsplatsförlagd språkträning
 • Sociala aktiviteter inför arbete
 • Hushållsekonomi
 • Introduktion till svenska språket
 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Grundläggande datakunskap
 • Yrkesdanska (endast aktuell i Malmö)

Vad ska jag göra för att börja?

För att ta del av tjänsten Yrkes- och studieförberedande moduler på Hermods måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Det är en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen som beslutar om du har möjlighet att ta del av tjänsten. Därefter diskuterar ni vilka delar du behöver och arbetsförmedlaren sätter ihop ett individuellt program för dig. Efter det börjar du din utbildning på Hermods.

Ett steg närmare jobb eller studier

För dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen finns det möjlighet att via Yrkes- och studieförberedande moduler få vägledning som är anpassad utifrån just dina behov. 

Under utbildningen får du vägledning, stöttning och motivation för att du, efter avslutad utbildning, ska få minst två realistiska och konkreta studie- och yrkesval.

Upplägg och längd

Tillsammans med en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen görs en bedömning om vilka moduler som är aktuella för just dig. När du sedan börjar utbildningen på Hermods så görs ytterligare kartläggning samt test av din kompetens. Utbildningens omfattning och längd anpassas till dina individuella förutsättningar och du kan studera på

 • heltid, 100%, 40 timmar/vecka, 8 – 17, måndag - fredag
 • deltid, 50%, 20 timmar/vecka (anpassat efter deltagarens övriga studier/arbete)

Som längst kan du delta i utbildningen under 6 månader.

Hermods erbjuder Yrkes- och studieförberedande moduler i följande orter: