Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Hur fungerar Yrkes-och studieförberedande moduler?

Individanpassad vägledning

För dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och som behöver förbereda dig eller komplettera dina kunskaper inför fortsatta studier eller en anställning finns tjänsten Yrkes- och studieförberedande moduler på Hermods. 

Upplägg

Utbildningen är indelad i 15 moduler som sätts samman utifrån ditt behov och målsättning. 
Beroende på dina förkunskaper och mål, så kan det bli aktuellt att du endast går någon modul eller flera olika. Utbildningen kan pågå i längst 6 månader.

Modulerna är:

 • Nivåtest och kartläggning
 • Information om arbetsmarknaden och yrkesorientering
 • Information om studier
 • Allmänna kompetenser i arbetslivet
 • Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke
 • Yrkespraktik och studiebesök
 • Arbetsplatsförlagd språkträning
 • Sociala aktiviteter inför arbete
 • Hushållsekonomi
 • Introduktion till svenska språket
 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Grundläggande datakunskap
 • Yrkesdanska (endast aktuell i Malmö)

Vad ska jag göra för att börja?

För att ta del av tjänsten Yrkes- och studieförberedande moduler på Hermods måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Det är en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen som beslutar om du har möjlighet att ta del av tjänsten. Därefter diskuterar ni vilka delar du behöver och arbetsförmedlaren sätter ihop ett individuellt program för dig. Efter det börjar du din utbildning på Hermods.