Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Vad kan Yrkes- och studieförberedande moduler göra för dig?

Ett steg närmare jobb eller studier

För dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen finns det möjlighet att via Yrkes- och studieförberedande moduler få vägledning som är anpassad utifrån just dina behov. 

Under utbildningen får du vägledning, stöttning och motivation för att du, efter avslutad utbildning, ska få minst två realistiska och konkreta studie- och yrkesval.

Upplägg och längd

Tillsammans med en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen görs en bedömning om vilka moduler som är aktuella för just dig. När du sedan börjar utbildningen på Hermods så görs ytterligare kartläggning samt test av din kompetens. Utbildningens omfattning och längd anpassas till dina individuella förutsättningar och du kan studera på

  • heltid, 100%, 40 timmar/vecka, 8 – 17, måndag - fredag
  • deltid, 50%, 20 timmar/vecka (anpassat efter deltagarens övriga studier/arbete)

Som längst kan du delta i utbildningen under 6 månader.

Hermods erbjuder Yrkes- och studieförberedande moduler i följande orter: