Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Bli bättre på svenska språket

Yrkessvenska

Yrkessvenska - språkträning i arbetsmiljö

Arbetsförmedlingstjänsten Yrkessvenska är en kombination av studier i svenska på en praktikplats och teoretiska studier för att ge dig de bästa förutsättningarna inför arbetslivet.

Yrkessvenska förbereder dig för jobb, utbildning och/eller en arbetsmarknadsutbildning.

Tjänsten Yrkessvenska är uppdelad i två delar:

 • Del A förbereder dig inför en arbetsmarknadsutbildning eller praktik
 • Del B är Yrkessvenska i kombination med en arbetsmarknadsutbildning eller praktik

Beroende vilken del du läser så planerar vi din tid hos oss tillsammans och även tillsammans med Arbetsförmedlingen eller med det företag där du skall praktisera.

Efter utbildningen provar vi din:

 • Hörförståelse
 • Läsförståelse
 • Diskussionsförmåga
 • Skrivförmåga

Du läser tjänsten Yrkessvenska tillsammans med andra deltagare. Hermods utför utbildningen som underleverantör till Coachning & Utveckling. Till din hjälp har du våra lärare och handledare som finns där för dig när du behöver.

Det är Arbetsförmedlingen bestämmer om du får läsa Yrkessvenska på Hermods och det är en arbetsförmedlare som avgör vilken tjänst som är bäst lämpad för dig. Därefter får du hjälp av oss på Hermods. Klicka på orten där du bor i listan för att få kontaktuppgifter direkt till ditt lokala kontor.

 

 

Praktisera på företag - lär dig språket


Tjänsten Yrkessvenska är uppdelad i två delar:

 • Del A förbereder dig inför en arbetsmarknadsutbildning eller praktik
 • Del B är Yrkessvenska i kombination med en arbetsmarknadsutbildning eller praktik

Tjänsten Yrkessvenska anpassas efter just dina behov. Beroende vilken del du läser så planerar vi din tid hos oss tillsammans och även tillsammans med Arbetsförmedlingen eller med det företag där du skall praktisera.

Du kan varva utbildningen inom Yrkessvenska som är teoretisk med utbildning på en arbetsplats för miljö- och språkträning. När du är på din arbetsplats eller praktikplats får du använda det svenska språket i praktiken.

För att bedöma de kunskaper som du fått under din tid hos oss på Yrkessvenska får du göra: 

 • Hörförståelse
 • Läsförståelse
 • Ha en diskussion
 • Du skriver en text

Bli redo för utbildning eller arbete

Du läser tjänsten Yrkessvenska tillsammans med andra deltagare. Hermods utför utbildningen som underleverantör till Coachning & Utveckling. Till din hjälp har du våra lärare och handledare som finns där för dig när du behöver.

Det är Arbetsförmedlingen bestämmer om du får läsa Yrkessvenska på Hermods och det är en arbetsförmedlare som avgör vilken tjänst som är bäst lämpad för dig. Därefter får du hjälp av oss på Hermods.