Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Vad kan Yrkessvenska göra för dig?

Praktisera på företag - lär dig språket


Tjänsten Yrkessvenska är uppdelad i två delar:

  • Del A förbereder dig inför en arbetsmarknadsutbildning eller praktik
  • Del B är Yrkessvenska i kombination med en arbetsmarknadsutbildning eller praktik

Tjänsten Yrkessvenska anpassas efter just dina behov. Beroende vilken del du läser så planerar vi din tid hos oss tillsammans och även tillsammans med Arbetsförmedlingen eller med det företag där du skall praktisera.

Du kan varva utbildningen inom Yrkessvenska som är teoretisk med utbildning på en arbetsplats för miljö- och språkträning. När du är på din arbetsplats eller praktikplats får du använda det svenska språket i praktiken.

För att bedöma de kunskaper som du fått under din tid hos oss på Yrkessvenska får du göra: 

  • Hörförståelse
  • Läsförståelse
  • Ha en diskussion
  • Du skriver en text