Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Barn och Fritid

För dig som vill arbeta med barn och ungdomar. Din arbetsgivare står för utbildningen och du får betyg för att jobba vidare med det du gillar mest.

Barn och fritid

Har dina anställda arbetslivserfarenhet inom barnomsorgen och vill validera sina kunskaper och få en utbildning inom förskole- och fritidsverksamhet? Hermods företagsutbildningar erbjuder ett valideringskoncept där dina medarbetare kan validera sina kunskaper och erfarenheter och bli behörig. Dina medarbetare ges möjligheten att kombinera sitt arbete med sina studier på distans.

Vi erbjuder följande inriktningar:

  • Barnskötare 1300 poäng (färdigutbildad på ca 6 månader)
  • Barnskötare mot fritidshem 1300 poäng (färdigutbildad på ca 6 månader)

Praktisk erfarenhet ska intygas av deltagarens arbetsgivare. Betyg ges ut efter avslutad utbildning och utav behöriga lärare.

Innehåll och upplägg

Hermods erbjuder möjlighet för såväl enskilda anställda som flera i grupp att vidareutbilda sig. Upplägget består av webbinarier som deltagaren deltar i och däremellan utför deltagaren uppgifter. Utbildningen är flexibel och tillåter deltagaren att studera när och där hen vill via vår utbildningsplattform, Novo. Deltagaren har tillgång till Novo dygnet runt och kan med fördel kombinera sina studier med sitt arbete. Uppgifterna som ska genomföras är av praktisk karaktär och är särskilt framtagna för att kunna genomföras på arbetsplatsen.

Inriktning Barnskötare

Hermods vidareutbildning mot Barnskötare vänder sig till den som arbetar inom barnomsorgen och ger vidareutbildning inom barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna. 
 
I utbildningen ingår:
  • 6 webbinarier med uppgifter däremellan.

Inriktning Barnskötare mot fritidshem

För den som arbetat minst ett år inom pedagogisk omsorg och/eller fritidshem erbjuder Hermods vidareutbildningen Barnskötare mot fritidshem. Utbildningen ger vidare kunskap inom kommunikation, pedagogiska verksamheter, utveckling och lärande, specialpedagogiskt förhållningssätt och skapande verksamhet.

I utbildningen ingår:
  • 6 webbinarier med uppgifter däremellan.