Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Snabbutbilda din personal

Ge dina nyanställda den grundläggande kursen inom hemtjänst och äldreomsorg innan de påbörjar arbetet.

Grundläggande inom äldreomsorg

Grundläggande arbetssätt inom hemtjänst och äldreomsorg
Omfång 2 veckors grundläggande vård- och omsorgsutbildning på distans.
Målgrupp Personer som önskar börja arbeta inom hemtjänst eller äldreomsorg. Inga förkunskapskrav. Utbildningen bedrivs på svenska.


Upplägg
 2 veckors heltidsstudier på distans med fjärrundervisning
 11 webbinarier (föreläsning via nätet) med yrkeslärare i vård och omsorg
 Mellan webbinarier utför deltagaren uppgifter i lärplattformen som är tillgänglig dygnet runt
 Testa dig själv-övningar och prov efter varje moment
 Examination i slutet av utbildningen. Diplom utfärdas efter godkänd utbildning


 Utbildningen består av följande 6 moduler:
o Modul 1 Lagar och regler
o Modul 2 Hygien och förebygga smittspridning
o Modul 3 Basal omvårdnad
o Modul 4 Friska kroppen, olika organ och ergonomi
o Modul 5 Bemötande och kommunikation
o Modul 6 Palliativ vård


Kurslitteratur Allt finns på i lärplattformen, inga extra kostnader
Pris (exkl. moms) 1 – 9 deltagare 12 900 kr per deltagare, 10 – 19 deltagare 10 900 kr per deltagare fler än 20 deltagare 8 900 kr per deltagare

Ansökan via svart knapp till höger

Vid frågor, kontakta våra utbildningsrådgivare via telefonnummer till höger