Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Kommunicera på jobbet

Har du medarbetare som inte har svenska som modersmål och skulle behöva utveckla sina kunskaper i svenska språket och kommunikationen på jobbet? Språket är en viktig nyckel till att utveckla självförtroendet och säkerheten på arbetsplatsen. Hermods företagsutbildningar erbjuder kursen Kommunicera på jobbet - ett kursupplägg för enskilda individer eller grupper som behöver utveckla sina språkkunskaper, men även webbaserade kurser för den som har större behov. 

Vad tycker beställarna av Kommunikation på arbetsplatsen?

Vi är nöjda och framförallt är deltagarna verkligen nöjda med kursen Kommunikation på arbetsplatsen. Beställare, Stockholm stad

Den kommunikativa träningen är helt fantastisk! Deltagarna växer. Beställare, Attendo


Vad tycker våra deltagare?

Jättebra kurs! Jag pratar tydligare. Nu är jag inte lika tyst på jobbet. Kursen hjälper mig att få mer självförtroende kring språket. Ying, assisterande barnskötare, 50 år.

Jag tror att alla kommuner behöver kursen Kommunikation på jobbet. Det är inte lätt att klara ett nytt språk. Ni tänder lampor för oss!  Farkad, skolvaktmästare, 57 år.

Innehåll och upplägg 

Tanken med kursen Kommunikation på arbetsplatsen är att ge dina medarbetare en säkerhet i sin kommunikation, erfarenhet om svenska traditioner och seder, men framförallt muntlig övning. Kursen är indelad i delmoment som alla behandlar språk, relationer, lagar och regler i syftet att stärka individen i att använda språket med större säkerhet. Tillsammans med er kan vi erbjuda ett flexibelt kursupplägg med kurslängd anpassat efter era behov.

Kursen Kommunikation på arbetsplatsen behandlar följande delmoment:

 • Relation och kommunikation - Vilka är vi? Vilka är mina arbetsuppgifter?
 • Ord och bergepp på jobbet - Vad pratas det om på jobbet? Viktiga ord och begrepp i respektive  bransch
 • Rollspel och dialogövningar - Vardagsspråket, ett möte med chefen
 • Arbetsliv och arbetsmiljö - Att jobba i Sverige, tips på vett och etikett på jobbet , normer och värderingar
 • Den fysiska och psykosociala miljön - Vad krävs för en fungerande arbetsmiljö? Vad är ett skyddsombud? 
 • Avtal och villkor - Vad är det som gäller? 
 • Skyldigheter och rättigheter - Vad gäller på mitt jobb? 
 • Skapa möten genom rollspel - Hur bokar man möten? Hur utvecklar jag mitt personliga nätverk?
 • Prosodi - Rytm och melodi, utveckla uttalet och hitta en bra ton i språket
 • Dialog i text och e-post - Skriftlig presentation, träna på dialog i textform
 • Svensk historia och tradtioner - fikapaus, helgdagar, Allemansrätten

Swedish for foreigners

För dig som har medarbetare som behöver mer grundläggande kunskap i svenska kan vi även erbjuda helt webbaserade kurser i svenska som motsvarar de inledande stegen inom SFI, svenska för invandrare.

Vi erbjuder följande 3 steg:

 

Tillbaka till Hermods Företagsutbildningar startsida