Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska

Validera din personal till undersköterska

Undersköterska

För dig som har erfaren personal som ännu inte är behörig undersköterska så erbjuder Hermods ett valideringskoncept som innebär att din personal kan tillgodoräkna sig sin erfarenhet och komprimera sina studier så att de är färdigutbildade inom 6-7 månader.

Upplägg

Utbildningen sker på distans vilket även gynnar dig som arbetsgivare då du kan behålla din personal i arbete samtidigt som de studerar.

Hermods valideringskoncept innebär att det är möjligt för enskilda anställda eller grupper att utbilda sig. Deltagaren deltar i webbinarier och utför uppgifter däremellan via vår utbildningsplattform, Novo. Studierna är flexibla och deltagaren kan själv välja när och var hen vill studera. Tillgång till Novo har deltagaren dygnet runt. Uppgifterna som ska göras under utbildningen utförs med fördel på arbetsplatsen. 

Innehåll

Under utbildningen Undersköterska får deltagaren validera sina kunskaper inom området. Deltagaren går bl. a. igenom etiska begrepp, vård och omsorg, arbetsmiljö, hjälpmedel, social- och specialpedagogiska arbetssätt och lagar som är kopplade till vård och omsorg. När deltagaren slutfört utbildningen är han eller hon behörig undersköterska.
 
I utbildningen ingår:
  • 5 webbinarier med uppgifter däremellan
  • 2 examinationstillfällen
  • 1 grupptenta
  • 1 enskild tenta

Undervisningen

Webbinarierna innebär att din personal deltar i en föreläsning/undervisning med en av våra behöriga vårdlärare via dator. Länken till webbinariet finns i Novo och samma länk används för samtliga webbinarier. Mellan de olika webbinarierna ska olika uppgifter genomföras och redovisas i Novo. Webbläraren går sedan igenom och rättar uppgifterna.