Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Vårdbiträde

Har du obehörig personal? Låt de validera sin kompetens för att bli behöriga vårdbiträden

Vårdbiträde

Validering till vårdbiträde

Har du personal med gedigen erfarenhet men som saknar behörighet? Fler och fler aktörer som upphandlar tjänster inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänst kräver idag behörig personal. Hermods företagsutbildning erbjuder ett utbildningskoncept som validerar och utbildar din personal så att du kan ha behörig personal inom fyra månader. 

För vem?

Utbildningen till vårdbiträde vänder sig till den som arbetar inom vårdbranschen. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom vård och omsorg och leder till den behöriga yrkesrollen Vårdbiträde.

Innehåll och upplägg

Utbildningen bedrivs på distans för enskilda anställda eller i grupp med hjälp av webbinarier. Det är upp till deltagaren var och när hen vill studera, i hemmet eller på arbetsplatsen, dagtid eller kvällstid. Studierna sker via vår utbildningsplattform, Novo. Deltagaren har tillgång till Novo dygnet runt och kan på så sätt själv bestämma när studierna ska göras. Utbildningen genomförs med hjälp av webbinarier samt uppgifter som deltagaren med fördel kan utföra på sin arbetsplats. 
 
I utbildningen ingår:
  • 3 webbinarier med uppgifter däremellan
  • 2 tillfällen med examinationer
  • 1 grupptenta
  • 1 enskild tenta

Undervisningen

Webbinarierna innebär att din personal deltar i en föreläsning/undervisning med en av våra behöriga vårdlärare via dator. Länken till webbinariet finns i Novo och samma länk används för samtliga webbinarier. Mellan de olika webbinarierna ska olika uppgifter genomföras och redovisas i Novo. Webbläraren går sedan igenom och rättar uppgifterna.