Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Anmälan

Anmälan till läsåret 2020-2021

Skolverket har beslutat att vi ska fortsätta bedriva utlandsundervisningen även under kommande läsår, 2020-2021. Webbanmälan kan göras från och med måndag den 2 mars. Det finns ingen sista anmälningsdag, men söker man statsbidrag måste anmälan (och till statsbidragsansökan hörande handlingar) vara oss tillhanda senast två veckor före Skolverkets dead-line. För mer information se Skolverket.  Såvitt känt kommer datumen att vara desamma för 2020. Notera att olika datum gäller för enstaka kurser och fullt program.

När man gjort anmälan får man ett sändkvitto som bekräftelse. Alla uppgifter hamnar i en skyddad databas. När eleven skrivs in får eleven användaruppgifter till vår plattform till sin e-postadress. 
Vi kan inte börja hantera inkomna anmälningar förrän i mitten av juni. De som söker statsbidrag måste inkomma med anmälan varje år, så även befintliga elever ska anmälas. Tänk på att vissa kriterier för statsbidrag kräver dokumentation/intyg som styrker rätten till statsbidrag. Allt som rör ansökan om statsbidrag ska skickas inscannat i ett dokument till anmalan.hdg@hermods.se  

  • Nya elever som önskar börja årskurs 1 måste skicka in slutbetyg från grundskolan. Man måste vara behörig för det program man söker – men meritvärden spelar ingen roll.
  • Nya elever som önskar börja årskurs 2 eller 3 måste skicka in betyg och studieplan från nuvarande gymnasieskola. Mentorerna behöver ha de dokumenten för studieplaneringen.

Betyg och underlag för studieplaneringen scannas in och mejlas till hdg@hermods.se 

Biträdande rektor, Dan Larsson, besvarar frågor inför och kring anmälan från och med den 23 mars.

Ungdomar som bor i Sverige och har behov av distansundervisning ska söka till Korrespondensgymnasiet i Torsås. 

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till Hermods Distansgymnasium genom att fylla i ett formulär via vår webbanmälan. Eftersom Hermods Distansgymnasium inte har någon platsbegränsning får du plats om du är behörig och tillhör målgruppen utlandssvenska gymnasieungdomar.

Anmälan

 

 

I webbanmälan fyller du i dina uppgifter (elevens: personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress) samt uppgifter om din vårdnadshavare och uppgifter om huruvida ni avser att ansöka om statsbidrag etcetera.

Du får även uppge en adress dit vi skickar faktura för de kostnader som ej täcks av statsbidrag (till exempel elevavgiften), eller hela fakturan om du väljer att inte ansöka om statsbidrag. I ansökan om statsbidrag anger du även program (årskurs/inriktning) eller vilken/vilka enstaka kurser ansökan gäller. Det är viktigt att du anger korrekt e-postadress och andra kontaktuppgifter där vi kan nå dig om vi har några frågor eller saknar någon information.

Du är givetvis alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om anmälan, statsbidrag eller något annat.