Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Anmälan

Anmälan till läsåret 2019-2020

Anmälan till Hermods Distansgymnasium är nu öppen. 

Observera att du inte kan söka till någon annan av Hermods utbildningar i webbformuläret.

Webbanmälan

 

 

Ungdomar som bor i Sverige och har behov av distansundervisning ska söka till Korrespondensgymnasiet i Torsås. 

Så anmäler du dig

Du anmäler dig till Hermods Distansgymnasium genom att fylla i ett formulär via vår webbanmälan. Eftersom Hermods Distansgymnasium inte har någon platsbegränsning får du plats om du är behörig och tillhör målgruppen utlandssvenska gymnasieungdomar.

I webbanmälan fyller du i dina uppgifter (elevens: personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress) samt uppgifter om din vårdnadshavare och uppgifter om huruvida ni avser att ansöka om statsbidrag etcetera.

Du får även uppge en adress dit vi skickar faktura för de kostnader som ej täcks av statsbidrag (till exempel elevavgiften), eller hela fakturan om du väljer att inte ansöka om statsbidrag. I ansökan om statsbidrag anger du även program (årskurs/inriktning) eller vilken/vilka enstaka kurser ansökan gäller. Det är viktigt att du anger korrekt e-postadress och andra kontaktuppgifter där vi kan nå dig om vi har några frågor eller saknar någon information.

Du är givetvis alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om anmälan, statsbidrag eller något annat.