Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Om statsbidrag

Ansök om statsbidrag 

För att finansiera studierna finns det möjlighet att ansöka hos Skolverket om statligt bidrag för svensk utbildning i utlandet. Din förälders anställning ska uppfylla vissa villkor till grund för berättigande till statsbidrag. Ansökan görs via ett formulär i vår webbanmälan på nästa sida. Du skriver ut den efter att du fyllt i din ansökan. Den skall sedan undertecknas av din förälders arbetsgivare och skickas till oss. 

Skicka din ansökan om statsbidrag, med alla handlingar inscannade i en pdf-fil till:
anmalan.hdg@hermods.se

Det går också bra att betala utbildningen själv - då skickar vi faktura för hela avgiften till den faktureringsadress du angett när du fyllt i webbansökan.

Prislista


 

Villkor för statsbidrag