Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Om statsbidrag

Ansök om statsbidrag 

För att finansiera studierna finns det möjlighet att ansöka hos Skolverket om statligt bidrag för svensk utbildning i utlandet.

Din förälders anställning ska uppfylla vissa villkor till grund för berättigande till statsbidrag.

Kriterier för statsbidrag och ansökningsblanketter finner du på Skolverkets hemsida.

Arbetsgivarintyg ska undertecknas av din förälders arbetsgivare och skickas till oss. 

Skicka din ansökan om statsbidrag, med alla handlingar inscannade i en pdf-fil till:
anmalan.hdg@hermods.se  (fotograferade handlingar eller handlingar i andra format kan inte hanteras)

Det går också bra att betala utbildningen själv - då skickar vi faktura för hela avgiften till den faktureringsadress du angett när du fyllt i webbansökan.

Finansiering av studier

För att finansiera studierna finns det möjlighet att ansöka hos Skolverket om statligt bidrag för svensk utbildning i utlandet. Din förälders anställning ska uppfylla vissa villkor till grund för berättigande till statsbidrag. Ansökan görs via ett formulär i vår webbanmälan. Du skriver ut den efter att du fyllt i din ansökan. Den skall sedan undertecknas av din förälders arbetsgivare och skickas till oss. 

Skicka din ansökan om statsbidrag, med alla handlingar inscannade i en pdf-fil till:
anmalan.hdg@hermods.se

Det går också bra att betala utbildningen själv - då skickar vi faktura för hela avgiften till den faktureringsadress du angett när du fyllt i webbansökan.

Prislista


 

Villkor och blanketter för statsbidrag