Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Tradition och innovation

En personlig gymnasieskola

Hermods har lyckats behålla sin ledande position under alla år tack vare förmågan att följa med sin tid, utvecklas och tänka nytt, men också genom att stå fast vid sina grundläggande värderingar.

Det handlar om individens unika värde och potential, men också om möjligheten att ta personligt ansvar och växa som människa, både intellektuellt, konstnärligt och socialt. 
Hermods Gymnasium bygger på en helhetssyn på utbildning, där gemenskap och samhörighet är grundläggande för både trivsel och utveckling. 

  • Kick-offer, avslutningar och högtider är viktiga händelser i skolans liv som vi gör mesta möjliga av. 
  • Hermods Utmaningen pågår under hela gymnasietiden. Varje klass samlar poäng, genom allt från goda gärningar till insatser för skolan, eller genom prestationer inom idrott, musik och teater. 
  • Hermods Gymnasium stödjer aktivt olika skolföreningar, förutom idrottsförening och elevkår vill vi också uppmuntra intresset för körsång, teater, konst, politik, miljö och mänskliga rättigheter. 
  • Elevkåren bidrar till skolans utveckling på många sätt. Inte minst genom olika aktiviteter och traditioner.
  • Skolidrotten har en särskild betydelse för vår skolanda, och Hermods Gymnasium stödjer skollagen i exempelvis DM. 

Innovation och kreativitet 

Att vara nyskapande är inte enbart att vara först med det senaste. I ett samhälle där trenderna kommer och går kan det tvärtom vara innovativt att istället utgå ifrån självklarheter, som alltid är lika giltiga.

  • Därför fokuserar Hermods Gymnasium på lärarnas och undervisningens kvalitet utifrån en helhetssyn på utbildning där gemenskap, socialt engagemang, skapande och idrott betyder lika mycket som själva undervisningen. Det är viktigt att trivas och ha roligt i skolan även vid sidan om studierna.
  • Hermods Gymnasium är utformat för att inspirera till kreativitet och skapande, med ljus och fräsch miljö, trivsam inredning och gröna växter, och framför allt, i form av elevernas egen skaparkraft, med utsmyckning, utställningar, konstverk, teater och musik. 
  • Självklart tar vi också tillvara det bästa med den snabba teknikutvecklingen. Bärbara datorer är viktiga arbetsredskap - vi följer hela tiden teknikutvecklingen, och väljer datormodell efter vad vi bedömer lämpligast. 

Besök hemsidan för Hermods Gymnasium