Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Vanliga frågor och svar

Har du frågor om gymnasiestudier? 

Här hittar du vanliga frågor och svar om våra gymnasieskolor. Hittar du inte svaret på din fråga kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

För elever

 • +
  Kan jag söka till Hermods Gymnasium oavsett var jag bor?
  Ja, Hermods Gymnasium är fristående gymnasieskolor som är öppna för alla elever med behörighet. Alla elever konkurrerar på lika villkor om platserna, oavsett var man bor.
 • +
  Hur ansöker jag till Hermods Gymnasium?
  Du söker via din kommuns antagningsenhet. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information om antagningskoder för respektive program och skola.
 • +
  Vilken behörighet behöver jag?
  För behörighet till våra högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
 • +
  På vilka orter finns Hermods Gymnasium?
  Alla Hermods gymnasieskolor ligger centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • +
  Vilka gymnasieprogram har Hermods Gymnasium?
  Alla program på Hermods Gymnasium är högskoleförberedande. Du kan du välja mellan programmen: ekonomi, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik.
 • +
  Vem kan söka till Hermods Distansgymnasium?
  Hermods Distansgymnasium är till för dig som vistas utomlands med anledning av att minst en förälder har utlandsarbete.
 • +
  Hur ansöker jag till distansgymnasiet?
  Du ansöker till Hermods Distansgymnasium genom att fylla i formuläret på sidan för Hermods distansgymnasium och skickar in det. I formuläret fyller i dina (elevens: personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress), uppgifter om din vårdnadshavare, uppgifter om huruvida ni avser att ansöka om statsbidrag etcetera.
 • +
  Vilka gymnasieprogram har Hermods Distansgymnasium?
  Skolan har gymnasieprogrammen: naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora och teknik. Vi har även över 150 enstaka kurser på gymnasial nivå inom Hermods.
 • +
  Kan jag söka till Korrespondensgymnasiet oavsett var jag bor?
  Ja, Korrespondensgymnasiet har riksintag.
 • +
  Vilka gymnasieprogram har Korrespondensgymnasiet?
  Skolan har gymnasieprogrammen: naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.