Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Min kommun saknas

Saknas din ort eller kommun?

Saknas din hemkommun kan det bero på att Hermods ännu inte har ett avtal med den kommunen. Det kan fortfarande vara möjligt för dig att studera på Hermods! Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun och fråga om du kan få studera hos oss på Hermods. De kan då lösa detta med något som heter interkommunal ersättning, alternativt så kan de sluta ett avtal med Hermods.