Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Vanliga frågor och svar om komvux

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om Hermods vuxenutbildning (Komvux). Hittar du inte svaret på din fråga kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

För dig som vill studera på Komvux

 • +
  Hur ansöker jag och när kan jag börja?
  Du ansöker hos vuxenutbildningen i din hemkommun och där får du också besked om vilka kursstarter som gäller. Vi på Hermods bedriver utbildningen året runt.
 • +
  Hur vet jag vilken kurs jag ska söka?
  Om du vill ha vägledning och information som är specifik för din utbildningsbakgrund ska du kontakta studie- och yrkesvägledarna i din hemkommun. På Hermods kan du läsa grundläggande kurser, gymnasiekurser eller en yrkesutbildning.
 • +
  Vilken studietakt kan jag välja?
  Du väljer själv om du vill läsa på heltid eller deltid. På din ansökan anger du kursstart och datum för kursslut.
 • +
  Kan jag studera var och när jag vill?
  Fördelen med webbaserade kurser är att de alltid finns tillgängliga via en internetuppkopplad dator, läsplatta eller smartphone. Du kan själv välja plats och tid. Den enda viktiga är att du följer din individuella studieplan och dina inlämningsdatum inom kursen. Några få kurser innehåller moment som måste ske på plats.
 • +
  När får jag mitt antagningsbesked?
  Varje kommun har sina egna rutiner för antagningsbesked, det kan vara via post eller mejl. Oavsett kommun så får du som ny studerande, inloggningsuppgifter till utbildningsplattformen Novo från oss. Inloggningsuppgifterna skickas till den e-postadress som du angett på din ansökan.
 • +
  Var hittar jag vilken bok jag behöver?

  I vår kurs- och litteraturlista finns rätt bok till din kurs. Du finner kurs- och litteraturlistan i Novo eller genom att besöka denna länk: https://novo.hermods.se/kurslitteratur/

 • +
  Vad behöver jag för att läsa på Hermods?
  Du behöver en dator med internetuppkoppling. Dessutom behöver du köpa kurslitteratur i de allra flesta kurser. Varje kurs avslutas med en muntlig examination med din webblärare och vid det tillfället behöver du också en webbkamera och ett headset.
 • +
  Jag har en fråga om CSN, vem ska jag prata med?
  Det är bara CSN som kan svara på frågor om studiemedel och alla regler som gäller kring studiemedel. Besök www.csn.se för mer information.
 • +
  Hur får jag mitt betyg när jag har läst färdigt min kurs?
  När du är klar med en distanskurs eller prövning sätter webbläraren betyget i Novo. För information om hur du får ut ditt betyg på papper kontakta Hermods personal på den ort du studerar eller Hermods Support.
 • +
  Hur anmäler jag mig till fler kurser?
  Du ansöker hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

För dig som vill läsa på distans

 • +
  Vad kan jag söka för kurser på distans?
  Du kan söka grundläggande kurser, gymnasiekurser eller en yrkesutbildning. Kolla upp vad just din kommun erbjuder. Du ansöker hos vuxenutbildningen i din kommun.
 • +
  Är det svårt att läsa på distans?
  Den frågan får vi ofta och svaret är att, nej, det inte är svårare att läsa på distans än att ha traditionell klassrumsundervisning. Många tycker dessutom att det är roligare och mer effektivt att läsa på distans. Eftersom du har en nära kontakt med lärare och handledare på Hermods, kan du räkna med att alltid få stöd och hjälp.
 • +
  Hur fungerar utbildningsplattformen Novo?
  När du har anmält dig får du tillgång till vår utbildningsplattform Novo. Där står det vilka kurser du ska läsa och vilka delmoment som finns i varje kurs. Där finner du kursplaner, undervisningsmaterial och forum för grupparbeten och inlämning i Novo. När du är klar med alla moduler i din kurs är det dags för en muntlig examination. Denna examination sker i form av ett samtal mellan dig och din weblärare. Med hjälp av webbkamera och headset möts ni i ett webbmöte.
 • +
  Hur är jag aktiv i en distanskurs?
  För att vara aktiv i din kurs, måste du skicka in dina uppdrag i tid. Uppdragsdatum finns till varje uppdrag i kursen. Om du inte lämnar in dina uppdrag i tid, riskerar du att avbrytas från kursen.
 • +
  Viken studietakt kan jag välja?
  Om du läser en grundläggande kurs på distans kan du studera på heltid eller halvtid. Du väljer den studietakt som passar dig bäst. Om du läser en gymnasiekurs på distans kan du välja att läsa på heltid, halvtid eller kvartstid. Är du inte beroende av studiemedel på heltid kan du med fördel välja en långsammare studietakt. Skulle du bli klar med kursen tidigare än utsatt datum går det utmärkt. Om du läser en yrkesutbildning på distans läser du på heltid.
 • +
  Kan jag läsa flera kurser på distans samtidigt?
  Ja, du kan läsa flera kurser samtidigt eller en i taget. Vi rekommenderar att du inte läser mer än heltid (20p per vecka).
 • +
  Vilken behörighet krävs för att få läsa grundläggande kurser på distans?
  Om du saknar betyg från grundskolan kan du läsa grundläggande kurser. Du kan också läsa grundläggande kurser om du har fått betyg på SFI D.
 • +
  Vilken behörighet krävs för att få läsa gymnasiekurser på distans?
  För att få studera på gymnasial nivå ska du vara folkbokförd i den kommun där du söker utbildning. Det är din kommun som godkänner eller ger avslag på de kurser du har sökt. Om du fyller 20 år under året får du börja studera från och med andra kalenderhalvåret (hösten). Du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år. Har du ett annat modersmål än svenska ska du ha lägst betyg Godkänt i SFI (svenska för invandrare), kurs D eller motsvarande kunskaper i svenska.
 • +
  Vilken behörighet krävs för att få läsa en yrkesutbildning på distans?
  Du ska ha betyg från grundskola eller motsvarande och bör ha goda kunskaper i svenska och matematik.
 • +
  Kan jag studera från utlandet?
  Ja, med undantag av några kurser går det alldeles utmärkt. Du måste dock vara folkbokförd i Sverige.

För dig som vill läsa en yrkesutbildning

 • +
  Hur går ansökan till?
  Du ansöker till yrkesutbildningarna via din hemkommun (där du är skriven/folkbokförd). De flesta kommuner har en ansökningswebb på sin hemsida. Hör med din kommun vad som gäller för dig.
 • +
  Vilka förkunskaper krävs för att ansöka?
  Du ska ha betyg från grundskola, eller motsvarande, och bör ha goda kunskaper i svenska och matematik.
 • +
  Vilka yrkesutbildningar erbjuds?
  På Hermods erbjuder vi runt 70 stycken olika yrkesutbildningar inom flera olika ämnen, bland annat vård och omsorg, bygg och måleri, administration, handel, personal, marknadsföring, försäljning, trädgård med mera.
 • +
  När startar yrkesutbildningen?
  Våra yrkesutbildningar startar flera gånger om året.
 • +
  När får jag mitt antagningsbesked?
  Varje kommun har sina egna rutiner för antagningsbesked, det kan vara via post eller mejl. Oavsett kommun så får du som ny studerande en kallelse och inloggningsuppgifter till vår utbildningsplattform Novo från oss. Detta skickas till den e-postadress som du angett på din ansökan ca 2-3 veckor före kursstart.
 • +
  Vilken studieform används?
  Det ser olika ut beroende på vilken utbildning du läser. Du kan läsa i klassrum, på distans eller som lärling. Under din yrkesutbildning har du alltid APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute på en arbetsplats. Läser du i klassrum har du vissa teoretiska och praktiska moment i klassrummet som varvas med din APL-period. Läser du på distans så har du ett webbaserat klassrum i vår utbildningsplattform Novo varvat med din APL-period. Läser du som lärling är du ute på arbetsplatsen under hela din utbildning.
 • +
  Vilken kurslitteratur används?
  En del av undervisningen är webbaserad och sker via vår utbildningsplattform Novo. Vid andra tillfällen används läroböcker och häften. Du får mer information om detta vid kursstart.
 • +
  Är yrkesutbildningen CSN-berättigad?
  Ja, det är den. Du ansöker själv om studiemedel hos CSN och du kan söka 100, 75 eller 50 procents studietakt. Studierna är på heltid och studietakten är på 20 poäng/vecka. Läs mer på www.csn.se.
 • +
  Hur fungerar APL ute på företag?
  Hermods säkrar din praktikplats; vi ser till att du får en trygg arbetsmiljö, en kunnig handledare och att ditt lärande sker i enlighet med skolverkets kursplaner. Du är försäkrad genom skolan under hela utbildningen. Du och din handledare på företaget har regelbunden kontakt med din lärare under hela praktikperioden.
 • +
  Hur får jag mitt betyg när jag har läst färdigt min kurs?
  När du är klar med en distanskurs eller prövning sätter webbläraren betyget i Novo. För information om hur du får ut ditt betyg på papper kontakta Hermods personal på den ort du studerar eller Hermods Support.

För dig som vill gå lärling

 • +
  Hur går ansökan till?
  Du ansöker till lärlingsutbildningarna via din hemkommun (där du är folkbokförd). De flesta kommuner har en ansökningswebb på sin hemsida men en del tar fortfarande emot lärlingsansökningar via blankett. Hör med din kommun vad som gäller för dig.
 • +
  Vilka förkunskaper krävs för att ansöka?
  Du ska ha betyg från grundskola, eller motsvarande, och bör ha goda kunskaper i svenska och matematik.
 • +
  Vilka lärlingsutbildningar erbjuds?
  Inom bygg och måleri erbjuder Hermods yrkesinriktningarna: Anläggningsarbetare, Betongarbetare, Glastekniker, Golvläggare, Håltagare, Murare, Målare, Plattsättare, Stenmontör, Träarbetare och Undertaksmontör. Vi har även lärlingsutbildningar inom andra ämnen, till exempel: Butikssäljare, Barnskötare/elevassistent, Gyminstruktör, Väktare, Bad- och sporthallspersonal m.fl. Använd vår sökfunktion för att se alla våra lärlingsutbildningar.
 • +
  När startar lärlingsutbildningen?
  Våra lärlingsutbildningar i Stockholm startar fyra gånger per år; i januari, mars, augusti och oktober. Våra lärlingsutbildningar på distans startar hela tiden.
 • +
  När får jag mitt antagningsbesked?
  Varje kommun har sina egna rutiner för antagningsbesked, det kan vara via post eller mejl. Oavsett kommun så får du som ny studerande en kallelse och inloggningsuppgifter till vår utbildningsplattform Novo från oss. Detta skickas till den e-postadress som du angett på din ansökan cirka 2-3 veckor före kursstart.
 • +
  Vilken studieform används?
  Minst 70 % av utbildningen genomförs på en arbetsplats med stöd av en yrkesverksam handledare. Vissa teoretiska och praktiska moment genomförs eventuellt i skolan istället för på din lärlingsplats.
 • +
  Är lärlingsutbildningen CSN-berättigad?
  Ja, det är den. Du ansöker själv om studiemedel hos CSN och du kan söka 100, 75 eller 50 procents studietakt. Studierna är på heltid och studietakten är på 20 poäng/vecka. Läs mer på CSN:s hemsida.
 • +
  Hur fungerar lärlingstiden ute på företag?
  Hermods säkrar din lärlingsplats; vi ser till att du får en trygg arbetsmiljö, en kunnig handledare och att ditt lärande sker i enlighet med skolverkets kursplaner. Du är försäkrad genom skolan under hela utbildningen.
 • +
  Hur fungerar utbildningsplattformen Novo?
  När du har påbörjar din utbildning så får du tillgång till vår webbaserade utbildningsplattform Novo. Där står det vilka kurser du ska läsa och vilka delmoment som finns i varje kurs. Där finner du kursplaner, undervisningsmaterial och betygsmål. När du är klar med alla moduler i en kurs och kursslut har passerat så sätter din lärare betyg på kursen.
 • +
  Vad krävs för att få anställning och yrkesbevis?
  Efter din utbildning hos Hermods inleds färdigutbildningstiden på ett företag (vilket förutsätter att du har fått en lärlingsanställning). När färdigutbildningstiden avslutas är du som lärling berättigad till ditt yrkesbevis.

För dig som studerar på Komvux 

 • +
  Vad behöver jag ha inför kursstarten?
  För att läsa de flesta distanskurser hos Hermods behöver du ha tillgång till: En dator, anslutning till Internet, webbkamera, headset (hörlurar med mikrofon) och en e-postadress.
 • +
  Får jag förlänga min kurs?
  Om du behöver ändra din studietakt, kontaktar du din hemkommun eller Hermods studieledare om dessa finns på plats i din kommun. Tänk på att om du har studiemedel kan en förlängning påverka det.
 • +
  När kan jag boka muntlig examination?
  Du kan boka examination när du har slutfört 60 % av uppdragen i kursen och 50 % av studietiden har gått. Under förutsättning att du bokar din muntliga examination innan kursen är slut. Om det inte finns några tider att boka ska du kontakta din weblärare via Novo.
 • +
  Jag vill avbryta min kurs, hur gör jag då?
  Om du funderar på att avbryta din/dina kurser ska du vända dig till din kontaktperson i hemkommunen. Om du studerar i en kommun där Hermods har personal ska du vända dig till studieledarna på Hermods.
 • +
  Hur får jag mitt betyg?
  När du är klar med en distanskurs eller prövning sätter webbläraren betyget i Novo. För information om hur du får ut ditt betyg på papper kontakta Hermods personal på den ort du studerar eller Hermods Support.
 • +
  Skickas mina betyg automatiskt till studera.nu?
  Hermods skickar inga betyg till studera.nu.
 • +
  Varför ska jag skriva nationella provet?
  Nationellt prov är obligatoriskt och ska ingå i kursen. Nationellt prov är till för att betygssättningen ska bli likvärdig och för att du ska få ett rättvist betyg i kursen. Vid särskilda skäl kan du ansöka om dispens hos rektor. Olika kommuner har olika rutiner för Nationellt prov.
 • +
  Vart hittar jag vem som är lärare i min kurs?
  I kursens sidhuvud finns knappen 'Min lärare'. Klickar du på den visas en informationssida där du kan se en bild på din lärare, läsa en kort text och även se en videopresentation av läraren.

Vill du köpa en kurs i vår webbutik

 • +
  Kan jag studera hos er även om min kommun inte antar mig?

  Ja, du har möjlighet att köpa kurser hos oss som privatist, dvs. själv bekosta dina studier. Vilka kurser vi erbjuder finner du i vår webbutik.

 • +
  Hur anmäler jag mig?
  Genom att köpa distanskursen i webbutiken.
 • +
  När kan jag börja?
  Du kan starta när du vill under året. Du har tillgång till kursen i max ett år från inköpsdatum.
 • +
  Hur betalar jag?
  Du kan betala med kontokort (VISA eller Mastercard) eller med faktura. Betalningen görs via Klarna och du kan välja att delbetala din faktura. Du måste vara skriven i Sverige för att kunna handla i Hermods webbutik. Detta gäller för både kortbetalning och fakturabetalning.
 • +
  Kan jag ångra ett köp?

  Du har som privatperson 14 dagar på dig - räknat från beställningsdagen - att ångra ditt köp enligt distansköplagen. Du får inte lov att ha startat kursen, om du ska få pengar tillbaka. När du fått inloggningsuppgifter och klickat på "Mina kurser" får du upp en ruta med kursinformation (”Du är nu på väg att starta din kurs”). När du klickar på OK startar du kursen. Detta datum gäller som startdatum för kursen. Om du ångrar ditt köp ska du meddela detta till vår support på e-postadress: studerandeservice@hermods.se

 • +
  Kan jag få studielån?
  Nej, kurser som du köper av oss privat är inte studiemedelsberättigade.
 • +
  Hur gör jag för att få ett intyg?

  Om du vill ha ett intyg på din kurs ska du skicka ett mejl till studerandeservice@hermods.se. Glöm inte ditt personnummer och vilken kurs det gäller.

 • +
  Är undervisningen helt på distans?
  Ja, du studerar helt på distans via vår utbildningsplattform Novo (www.novo.hermods.se). Du har en weblärare som du kommunicerar med via webben. Webläraren presenterar sig i ord och bild när du startat din kurs.
 • +
  Kan jag få ett betyg på min kurs?

  Du får inget betyg vid avklarad kurs som du köpt i webbutiken. Kurser du köper i webbutiken får du ett intyg på efter godkänd kurs. Du måste själv be om detta intyg via mejl till studerandeservice@hermods.se. Glöm inte att ange personnummer och kurs. Om du önskar ett betyg på kursen kontaktar du kommunens vuxenutbildning och ber att få göra en prövning på kursen. Kontrollera om kommunen har speciella perioder när de gör prövningar. Genom att göra en prövning hos kommunen kan du sedan få ett betyg på din kurs.

 • +
  Ingår det APL (Arbetsplatsförlagt lärande) när jag köper en yrkesutbildning?

  Nej, det ingår ingen APL när du köper en yrkesutildning i Hermods webbutik.

Vill du köpa en e-bok i vår webbutik

 • +
  Vad är skillnaden mellan interaktiv-, online-, e-bok och e-läromedel?
  Ingen alls. Olika förlag har olika namn för samma sak. Här i webbutiken använder vi begreppet e-bok.
 • +
  Hur snabbt kan jag börja efter att jag har köpt min e-bok?

  Du får inom 24 helgfria timmar ett mejl med inloggningsuppgifter till vår utbildningsplattform Novo. I utbildningsplattformen klickar du på ”E-läromedel” och därefter på den länk som finns där.

 • +
  Till hur många Hermodskurser finns det en e-bok?

  Vi vår kurs- och litteraturlista ser du vilka kurser som erbjuder e-boken och vilka som endast har pappersboken. Du hittar vår kurs- och litteraturlista i Novo eller via denna länk; https://novo.hermods.se/kurslitteratur/

 • +
  Är det någon skillnad på innehållet mellan e-bok och en pappersbok?
  Texter/bilder är likadana i pappersboken som i e-boken. I många av våra e-böcker finns övningar, självrättande quiz och filmer som inte finns i en pappersbok.
 • +
  Hur läser jag min kurs på Hermods med en e-bok?
  I varje kurs som har en e-bok finns det en Introduktion/Start. Här finns ett ”Komma igång avsnitt” där du finner webblektioner/skärminspelningar på alla viktiga moment där din lärare ger tips. En av dessa lektioner beskriver också hur man läser med en e-bok. Principen är dock densamma som med en pappersbok. Ditt mål är att studera kursens studieguide (lärarens undervisning i kursen) samt läromedlet. Din lärare ger dig tips om sidhänvisningar med mera i studieguiden. I studieguiden finns också övningar som hjälper dig att tillämpa sådant som du studerar i läroboken. Du kan skriva ut din studieguide men Hermods har gjort ett aktivt val i att göra studieguiderna interaktiva och anpassa upplägget för olika lärstilar. Webblektioner, övningar och annan media såsom ljudfiler med mera kan inte kan skrivas ut.
 • +
  Måste jag vara inloggad i Novo för att ha tillgång till e-boken?
  Ja, upplägget är sådant. Vi har skapat en modell där studieguide och e-boken är integrerade vilket ger stora fördelar ur ett inlärningsperspektiv oavsett lärstil. Du kan alltså inte komma åt boken utan internet.
 • +
  Hur länge har jag tillgång till e-boken?
  Max 12 månader från det att du aktiverat din e-lärobok i Novo.
 • +
  Kan jag ångra mitt köp av e-boken?
  Nej, det inte finns någon ångerrätt på e-böcker.
 • +
  Hur betalar jag?
  Du kan betala med kontokort (VISA eller Mastercard) eller mot faktura. Vi erbjuder delbetalning via Klarna. Du måste vara skriven i Sverige för att kunna handla i Hermods webbutik. Detta gäller för både kortbetalning och fakturabetalning.
 • +
  Kan jag använda e-boken i mobila enheter?
  Det beror på. Olika förlag har olika lösningar. Om det är viktigt bör du säkerställa detta genom att titta på förlagets webbsida för interaktiva läromedel.