Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Grundläggande vuxenutbildning

Ditt nästa steg efter sfi eller för dig som saknar gymnasiebehörighet.

Grundläggande vuxenutbildning

Hermods grundläggande kurser

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som är klar med svenska för invandrare (sfi) eller behöver grundskolebetyg. Utbildningen är på grundläggande nivå. Det betyder att den motsvarar svensk grundskola (årskurs 1-9).

Hos Hermods kan du läsa grundläggande kurser i svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska som andraspråk. Utbildningen kan du kombinera med gymnasial vuxenutbildning och i vissa fall även med sfi. När du är klar med din grundläggande utbildning så kan du fortsätta att läsa fristående kurser på gymnasial nivå eller en yrkesutbildning.

Hermods erbjuder följande kurser på grundläggande nivå:

 

Svenska som andraspåk:

Engelska:

Matematik:

Svenska:

Naturvetenskapliga ämnen:


Samhällsvetenskapliga ämnen:

 

Så här nöjda är Hermods elever

Här kan du, från och med 10 februari 2021, ta del av hela Hermods kvalitetsrapport för 2020.