Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Vård och omsorg i Stockholm

Välkommen att studera vård och omsorg hos oss i Stockholm.

Vård och omsorg Stockholm

Utbilda dig till undersköterska - Stockholm

Vill du bli eftertraktad i en bransch med stort behov av behörig personal? Läs en utbildning inom vård och omsorg och utbilda dig till undersköterska hos Hermods i Stockholm! Ansök via vuxenutbildningen i din hemkommun.

I fina lokaler på Södermalm i Stockholm erbjuder Hermods vård- och omsorgsutbildning som gör dig attraktiv i en bransch med ett stort behov av kompetent och behörig personal! För dig som önskar finns det även möjlighet att läsa Samhällskunskap 1a 1 och Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Öppet hus

Inför varje sökperiod gällande vård och omsorg Stockholm så erbjuder vi öppet hus då du har möjlighet att komma till våra lokaler för att få hjälp med din ansökan samt även en chans att träffa vår duktiga personal och se dig runt i våra lokaler. Inför sista ansökningsdag erbjuder vi digitala öppna hus via Zoom men även möjlighet att komma till skolan.

Vi använder oss av Zoom vid våra webbseminarier. Vi rekommenderar att du inför webbseminariet laddar ned ”Zoom Client for Meetings”.

https://zoom.us/download

 

Yrkesutbildning inom vård och omsorg

Yrkesutbildningen till undersköterska är totalt på 1350 poäng och innehåller apl (arbetsplatsförlagt lärande). Undersköterskeutbildningen i Stockholm börjar med gemensamma kurser motsvarande 950 poäng och därefter väljer du mellan fyra olika inriktningar och läser ytterligare fördjupande kurser.

Gemensamma kurser:

*Kursen innehåller apl (arbetsplatsförlagt lärande).
**Kursen innehåller HLR (hjärt- och lungräddning) som sker på plats i skolans lokaler.

Du studerar till undersköterska i Stockholm på heltid och kan välja mellan studier på distans eller i klassrum i våra fina lokaler. Studierna bedrivs på dagtid. Lokalerna ligger nära olika kommunikationsmedel och du kan enkelt ta dig till dem via:

  • Tunnelbana grön linje till Medborgarplatsen
  • Tunnelbana röd linje till Mariatorget
  • Pendeltåg till Södra station
  • Buss 66 samt 57 som stannar utanför vår utbildningslokal

 

Studiestart och ansökan

Utbildningen startar fem gånger per år och du ansöker via vuxenutbildningen i din hemkommun. När du söker på kommunens hemsida börja då med att välja Hermods som skola och om du vill kan du även välja kategori Vård och omsorg.

Efter utbildningen

Som färdigutbildad undersköterska har du väldigt stora möjligheter att få jobb. Din kompetens är en stor bristvara och det är svårt att få tag i behöriga undersköterskor. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har bedömt att det under perioden 2013-2022 kommer att behövas 129 000 nya undersköterskor och vårdbiträden. 

Efterfrågan är alltså stor efter utbildade och behöriga undersköterskor och du har många olika möjligheter att söka dig till. Du kan t ex jobba som boendestödjare på ett LSS-boende, som undersköterska inom äldrevården, inom sjukvården eller inom psykiatrin. Du har också möjlighet att arbeta som personlig assistent. Dina arbetsuppgifter kan variera en del beroende på vilken inriktning och arbetsplats du arbetar på. 

Inriktning funktionsnedsättning: Ofta innebär ditt arbete som undersköterska inom funktionsnedsättning att du arbetar i en brukares hem eller i en grupp- eller servicebostad. Dina arbetsuppgifter kan bestå i att vara ett stöd när det gäller måltider, kommunikation eller att ta föreskriven medicin.

Inriktning psykiatri: Undersköterskor med inriktning pskykiatri kan arbeta både som skötare inom psykiatrin eller som boendestödjare. Arbetet är väldigt varierande och utgår från den psykiskt funktionsnedsatte. En viktig uppgift är att stötta brukaren att klara av så mycket som möjligt på egen hand. Det kan till exempel rör sig om att laga mat, betala räkningar eller ta kontakt med olika myndigheter.

Inriktning sjukvård: Som undersköterska inom sjukvården arbetar du ofta på sjukhus eller vårdcentral och dina arbetsuppgifter ser olika ut beroende på var du har din arbetsplats. På en vårdcentral kan din vardag bland annat bestå av att göra vissa provtagningar eller beställa förråd. På ett sjukhus kan dina arbetsuppgifter bestå av att assistera sjuksköterskor eller läkare under undersökning eller behandling. 

Inriktning äldreomsorg: Som undersköterska inom äldreomsorg är det vanligt att jobba inom hemtjänsten eller på ett äldreboende och dina arbetsuppgifter kan bestå av bland annat sköta medicinering, lägga om och sköta sår eller hjälpa till med den personliga hygienen.