Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Läs en yrkesutbildning inom vård och omsorg

Vårdbranschen är ständigt i behov av kompetent och behörig personal

Vård och omsorg

Vård och omsorg - gör skillnad i människors liv

Tycker du om att arbeta med människor och vill göra skillnad i männsikors liv? Att välja ett vårdyrke är ett tryggt och säkert val. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort en prognos över hur behovet ser ut inom vård och omsorg och den visar att att 129 000 undersköterskor och 38 000 sjuksköterskor kommer att behöva rekryteras till 2022. Arbetsgivare vill anställa utbildad personal och en vårdutbildning kan vara ditt nästa steg i karriären!

Hermods erbjuder yrkesuntbildningar inom vård och omsorg, utbildningar som följer Skolverkets ämnes- och kursplaner och som även är framtagna utifrån krav och riktlinjer från organisationer som samverkar som till exempel Vård- och omsorgscollege. På Hermods kan du studera följande utbildningar:

Beroende på vilken utbildning och inriktning du väljer kan du bli allt från undersköterska, personlig assistent, vårdare, skötare, vårdbiträde, boendestödjare och mycket mer. Vi har också många enstaka kurser inom vård och omsorg också som du kan läsa i klassrum eller på distans i den studietakt som passar dig bäst.

Så här fungerar en yrkesutbildning inom vård och omsorg på Hermods

En yrkesutbildning inom vård och omsorg på Hermods är indelad i kortare delkurser vilket alltså innebär det att du läser flera delkurser innan du är färdig med din utbildning. Varje delkurs omfattar olika moment som gås igenom under kursens gång. Du genomför din kurs i vår lärplattform Novo där varje kurs ligger kopplat till ditt konto. Varje kurs har en studieguide kopplad till sig och denna guidar dig genom kursen. I kursen ska du även genomföra ett antal inlämningsuppgifter, så kallade uppdrag. När du är klar med ett uppdrag skickar du in det till din webblärare för rättning. Kurserna inom vård och omsorg avslutas alltid med en muntlig examinationsom sker via Zoom. Vissa kurser har moment som kräver obligatorisk närvaro, det kan till exempel vara HLR-utbildning (hjärt- och lungräddning). Dessa genomförs antingen på Hermods skola eller på en plats som Hermods informerar dig om.

Efter varje slutförd kurs får du ett betyg utfärdat av din lärare. Betyget skickas till din hemkommun och för att du ska få ditt betyg så måste du vända dig till vuxenutbildningen i din hemkommun för att beställa hem ditt betyg. Det kan ta upp till 14 dagar innan betyget nått din hemkommun. När du har läst klart hela din yrkesutbildning får du även ett diplom av Hermods som bevis på din kompetens.

I alla våra yrkesutbildningar ingår det apl, arbetsplatsförlagt lärande vilket innebär att en del av utbildningen sker hos en arbetsgivare, där du får använda dina nya kunskaper och lära dig saker på plats.

Bevis på dina kunskaper - validering

Har du arbetat och har erfarenhet inom vården sedan tidigare men inte någon formell utbildning inom området finns möjlighet till validering. En validering inom vård och omsorg innebär att dina tidigare kunskaper testas så att du inte ska behöva läsa de kurser och ämnen som du redan kan. Denna process finns till för att skynda på utbildningsprocessen så att du snabbare kan nå dina mål. Har du kunskaper som undersköterska sedan tidigare, kontakta oss innan utbildningsstart.

Efter utbildningen - behovet är stort

Behovet av behörig och utbildad personal är stort och kommer att vara stort en längre tid framöver. I takt med att vår befolkning blir allt äldre och att forskningen utvecklas vilket gör att även svårare sjukdomar kan botas så kommer vård- och omsorgsbranschen alltid behöva medarbetare. 

Vårdbiträde

Inom äldreomsorgen är det väldigt vanligt med vårdbiträden och många kommuner ställer krav på att du har en formell utbildning till just vårdbiträde för att kunna jobba inom äldreomsorgen. En vanlig arbetsplats inom äldreomsorgen är hemtjänsten och i dina arbtsuppgifter ingår det att ta hand och hjälpa den äldre personen. Det kan som ett exempel innebär att hjälpa till med den personliga hygienen samt att hjälpa till med att se till så de tar sin medicin. En genomsnittlig månadslön för ett vårdbiträde ligger på ca 25 500 kr/månad.

Undersköterska

Som undersköterska kan du arbeta inom fler inriktningar och följaktligen på flera olika arbetsplatser som exempelvis inom kommun, på ett privat vårdbolag eller inom någon av Sveriges sjukvårdsregioner. Den genomsnittliga månadslönen för en undersköterska ligger på ca 28 100 kr/månaden. 

Du som studerat till undersköterska med inriktning sjukvård har efter din utbildning möjlighet att arbeta inom akutsjukvården, på vårdavdelning eller på vårdcentral. Det finns också möjlighet att arbeta som personlig assistent för brukare som är i behov av medicinsk omvårdnad.

Om du har valt att utbilda dig med inriktningen funktionsnedsättning så får du kompetens för att arbeta som personlig assistent i en brukarens vardag eller som stödassistent för en individ på ett boende. Målet med ditt arbete är att ge stöttning för att brukaren ska ha en meningsfull vardag med ökad självständighet och en större delaktighet i samhället.

När du är färdigutbildad undersköterska med inriktning psykiatri så har du fått förutsättningarna för att kunna arbeta inom psykiatrin eller som boendestödjare. Du arbetar med psykiatriskt omvårdnadsarbete för att ge patienterna verktygen för att klara sin vardag.

Tillsammans med vårdbiträden kan du som utbildat dig till undersköterska med inriktning mot äldreomsorg arbeta inom hemtjänsten eller på ett särskilt boende för äldre människor. I arbetet ger du de äldre stöd i varierande omfattning för att de ska klara av sin vardag och sitt välmående.