Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Sfi - svenska för invandrare

Välkommen till Hermods sfi

Sfi (svenska för invandrare) är en grundutbildning i det svenska språket. Har du flyttat till Sverige och vill lära dig svenska är det sfi du ska läsa. Kurserna är till för dig som inte har svenska som modersmål. När du är klar med din sfi-utbildning kan du söka arbete i Sverige eller fortsätta studera.

Välj hur och när du vill studera

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på vilken studieväg de ingår i. På Hermods kan du läsa alla kurser från 1A till 3D.

Vilken studieväg och kurs du ska läsa beror på hur mycket svenska du kan och vad du har för tidigare skolbakgrund. Studieplanen är individuell och ska anpassas efter dina behov.

Tillsammans med lärare och andra elever lär du dig att tala, skriva, läsa och förstå svenska.

Så funkar det

SFI-elever berättar

Kontakta vår Kundtjänst
Telefon: 08-410 251 00
E-post: kundtjanst@hermods.se

Våra SFI-elever berättar

Läs intervjuer med våra SFI-elever som berättar om hur det är att studera svenska för invandrare på Hermods.

Våra SFI-lärare berättar

På Hermods jobbar utbildade SFI-lärare. Läs intervjuer med våra lärare som berättar om hur det är att jobba med SFI på Hermods.

Infomation in different languages