Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Jobb

Utbildning

För arbetsgivare

SFI

Webbutik

Sfi Västerås

Skapa din framtid med oss

Ansök härTillsammans med Hermods SFI i Västerås får du det du behöver för att
skapa en bra framtid. SFI på Hermods är utbildning på dina villkor för
att du ska nå dina mål.

Hos Hermods i Västerås läser du SFI med stöd av engagerade lärare och modern
teknik. Idag läser över 5000 elever SFI hos Hermods - gör det du också.

Se vilka SFI-kurser vi erbjuder i Västerås.

Studieupplägg

Alla studier börjar med ett kartläggningssamtal som syftar till att ta reda på ditt studiemål, vilka förkunskaper du har, din livssituation och dina långsiktiga mål. Därefter skapas din individuella studie­plan som ligger till grund för ditt studieupplägg. Föreläsningar, lärarledda lektioner, arbete i stationer och Hermods webbaserade kurser i Novo kan kombineras till helt individuella upplägg.

Fasta tider i grupp

Du kommer att läsa minst 15 timmar SFI i veckan. Undervisningen består av lektioner, föreläsningar, stationer och extra stöd om du behöver det. Alla moment innehåller lärar- och handledarstöd, och graden av stöd anpassas efter dina behov. I studieväg 2 och 3 kan du ha din kurs upplagd i vår digi­tala utbildningsplattform Novo. Detta möjliggör eget inlärande på tider som passar dig och du får tillgång till lärare via webben på både dag- och kvällstid.

Individuellt anpassade studier

Du kommer att läsa minst 5-10 timmar med lärare på plats och ha handledning minst 10-20 timmar på plats med lärare. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, arbete i stationer och extra stödlektioner. I studieväg 2 och 3 kan du ha din kurs upplagd i vår digitala utbildningsplattform Novo. Detta möjliggör eget inlärande på tider som passar dig och du får tillgång till lärare via web­ben på både dag- och kvällstid.

Efter studierna

Om du vill fortsätta studera när du är klar med SFI kan du läsa både grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning på Hermods i Västerås. Inom vuxenutbildningen kan du fortsätta läsa kurser antingen i klassrum eller mer individuellt med stöd av den digitala utbildningsplattformen Novo.

Se Hermods grundläggande kursutbud i Västerås.

Se Hermods gymnasiala kursutbud i Västerås.

Se Hermods gymnasiala yrkesutbildningar i Västerås.

Öppet hus

Vi har öppet hus för SFI på torsdagar kl. 15.00–17.00.

Besök våra lokaler på Stora Gatan 50. Här kan du träffa studieledare, administratör och lärare. Bekanta dig med våra lokaler och passa på att ställa de frågor du behöver svar på inför dina kommande studier.

Ansökan

Du ansöker till SFI på Hermods i Västerås via VUC – Vuxenutbildningscentrum i Västerås. Besök dem på Kopparbergsvägen 6 i Melkerhuset eller läs mer på vasteras.se/vuc.

Har du frågor kontakta Hermods SFI Västerås.