Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Sfi - svenska för invandrare

Svenska för invandrare på Hermods

För dig som är ny i Sverige eller planerar att flytta hit så är svenska för invandrare (sfi) din första utbildning i svenska språket. Hermods erbjuder sfi både på plats i Sverige och som onlinekurser du kan läsa utomlands. På utbildningen får du lära dig att skriva och prata svenska, allt om det svenska samhället och vad som krävs för att kunna hitta ett jobb i Sverige. När du är färdig med sfi svenska får du ett betyg och kan fortsätta att studera.

Sfi kurser

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på vilken studieväg de ingår i. På Hermods kan du läsa alla svenska kurser för invandrare från 1A till 3D.

Vilken studieväg och kurs du ska läsa beror på hur mycket svenska du kan och vad du har för tidigare skolbakgrund. Studieplanen är individuell och anpassas efter dina behov.
Tillsammans med lärare och andra elever på sfi, svenska för invandrare, lär du dig att tala, skriva, läsa och förstå svenska. 

For English read more here 

Studera sfi på distans

Du kan även välja att studera Hermods svenskakurs för invandrare på distans. När du studerar svenska för invandrare på distans innebär det att du har din kurs på internet och kan studera hemma, i en park, på ett café eller där det passar dig. Det enda du behöver är en internetuppkoppling. 

Du läser din kurs i vår webbaserade lärplattform Novo. Där hittar du uppgifter, instruktioner, filmer och prov. I Novo kan du också kommunicera med dina lärare och klasskamrater. Skulle du behöva hjälp är du alltid välkommen till skolan och Hermods lokaler. Våra duktiga lärare och handledare hjälper dig och ger dig det extra stöd du behöver för att klara av utbildningen.

Läs mer

Efter sfi - svenska för invandrare

Efter att du läst klart svenska för invandrare (sfi) på Hermods kan du lära dig mer om Sverige och om det svenska språket. Du kan gå kurser och utbildning där du lär dig tala, skriva, läsa och förstå svenska bättre. När du är klar med sfi kan du söka arbete i Sverige eller fortsätta studera.

 

Vill du fortsätta studera läser du grundläggande vuxenutbildning. Du börjar med grundläggande svenska som andraspråk (SAS grund). Grundläggande vuxenutbildning kan du läsa hos Hermods på distans eller i klassrum - vad som pasar dig bäst!

När du är klar med grundläggande vuxenutbildning kan du studera gymnasial vuxenutbildning eller läsa en gymnasial yrkesutbildning.

Läs mer

Urvalskriterier för svenskakurs för invandrare

Man har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi, från och med andra kalenderhalvåret det år då man fyller 16 år. Det gäller under förutsättning att man uppfyller båda dessa kriterier:

  • Man är bosatt i Sverige.
  • Man saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

 

Här finns vi

Här kan du se vilka orter vi erbjuder sfi (svenska för invandrare) på distans eller i klassrum. 

 

Så här nöjda är Hermods elever

Här kan du, från och med 10 februari 2021, ta del av hela Hermods kvalitetsrapport för 2020.

Så funkar det

SFI-elever berättar

Kontakta för kundtjänst av Hermods

Kontakta vår Kundtjänst
Telefon: 08-410 251 00
E-post: kundtjanst@hermods.se

Så ansöker du

Så här gör du för att ansöka till sfi

Våra sfi-elever berättar

Läs intervjuer med våra sfi-elever som berättar om hur det är att studera svenska för invandrare på Hermods.

Våra sfi-lärare berättar

På Hermods jobbar utbildade sfi-lärare. Läs intervjuer med våra lärare som berättar om hur det är att jobba med sfi på Hermods.

Infomation in different languages