Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Efter sfi

Studera vidare

Efter att du läst klart svenska för invandrare (sfi) på Hermods kan du lära dig mer om Sverige och om det svenska språket. Du kan gå kurser och utbildning där du lär dig tala, skriva, läsa och förstå svenska bättre. När du är klar med sfi kan du söka arbete i Sverige eller fortsätta studera.

Vill du fortsätta studera läser du grundläggande vuxenutbildning. Du börjar med grundläggande svenska som andraspråk (SAS grund). Grundläggande vuxenutbildning kan du läsa hos Hermods på distans eller i klassrum - vad som pasar dig bäst!

När du är klar med grundläggande vuxenutbildning kan du studera gymnasial vuxenutbildning eller läsa en gymnasial yrkesutbildning.