Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Hos oss är alla lika

Lika värde

Hermods jobbar efter en Likabehandlingsplan som i princip säger att alla har lika värde oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Det gäller både våra anställda och våra elever, studerande och deltagare.

Här hittar du Hermods Vuxenutbildning & SFI (Svenska för invandrare) distansutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vår verksamhet som omfattas av planen är: Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning samt SFI (Svenska för invandrare). Planen gäller för läsår: 2016/17. 

För orter där Hermods har verksamhet på plats, gäller lokal plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vår målsättning är att alla ska känna sig trygga i vår miljö. Det är viktigt för oss att aktivt motverka trakasserier av alla slag.

Läs Hermods Likabehandlingsplan