Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Sfi Göteborg

Vi har engagerade lärare

Ansök härPå Hermods SFI i Göteborg kan du läsa svenska för invandrare (SFI)
kurs B, C och D. Du kan också läsa grundläggande kurser i svenska
som andraspråk, engelska och matematik.

På Hermods arbetar engagerade och behöriga lärare. Du lär dig svenska med stöd av modern teknik och nya studieformer. 

Hermods är en liten familjär skola. Det är viktigt för oss att alla trivs och känner sig delaktiga.

Flexibla studier och olika lärstilar

På Hermods är vi flexibla och anpassar oss efter dina behov och tider. Hos oss finns
möjlighet att studera på såväl dagtid som kvällstid. Du kan studera heltid eller deltid.

Vår pedagogiska modell bygger på tanken att alla elever har sitt eget sätt att lära.
På Hermods erbjuder vi därför varierade undervisningsformer och lärstilar.

Våra undervisningsformer:

  • Lärarledda föreläsningar, lektioner och stationer
  • Pedagogisk handledning på stationer, även handledning på modersmål vid behov
  • Handledning på ditt modersmål vid behov
  • Digitala studier på vår utbildningsplattform Novo
  • Individuella vägledningssamtal med lärare och studie- och yrkesvägledare
  • Samarbete, samtal och diskussion i grupp
  • VFL - språkpraktik

Studievägar och kurser

I Göteborg erbjuder Hermods följande studievägar och kurser:

  • Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
  • Studieväg 2; kurs B och C
  • Studieväg 3; kurs C och D

I kombination med SFI kan du läsa engelska, matematik och samhällskunskap
på grundläggande eller gymnasial nivå. 

Efter SFI kan du fortsätta dina studier i svenska som andraspråk, på grundläggande och gymnasial nivå. Efter SFI finns även möjlighet att söka utbildningar inom olika ämnen på Hermods som du läser i klassrum (flex) eller på distans.

Besök även vår Facebooksida Hermods SFI i Göteborg.

Anmälan

Du ansöker till utbildningarna på Hermods via Göteborgs stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Utbildningarna på Hermods bedrivs på uppdrag av Göteborgs stad.

Mer information finns på Göteborgs kommun hemsida.

Klicka här för kontaktuppgifter till Hermods SFI i Göteborg.