Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Sfi Uppsala

Nå ditt mål med oss

Ansök härHos Hermods SFI i Uppsala lär du dig både det svenska språket och hur vardagen fungerar i Sverige. Tillsammans med oss tar du dina första steg
mot arbete och utbildning i Sverige. SFI på Hermods är utbildning på dina
villkor för att du ska nå dina mål. Tillsammans med Hermods SFI i Uppsala 

får du det du behöver för att skapa en bra framtid.

Se vilka SFI-kurser vi erbjuder i Uppsala.

Studievägar

Hermods SFI i Uppsala har studievägarna 2 och 3. Våra kurser är indelade efter nivå och studiesätt så att du som elev bättre kan känna av progressionen. I alla kurser kan du också få samhällsorientering.

Du börjar dina studier på den nivå du befinner dig. Om du redan kan lite svenska när du börjar hos oss, får du göra ett inplaceringstest. På så vis hamnar du direkt i den grupp som passar dig bäst.

Se om du är behörig för att läsa SFI.

Vi har kurserna:

Intro
2B2 (första delen av B-kursen)
2B3 (senare delen av B-kursen)
2C
3C2 (första delen av C-kursen)
3C3 (senare delen av C-kursen)
2D (en D-kurs för dig som gått tidigare kurser enligt studieväg 2)
3D

Studieupplägg

I vår undervisning utgår vi från Hermods pedagogiska modell som består av lektioner och stationer. Det vill säga valbara aktiviteter med handledning, föreläsningar och Novokursen som finns i vår utbildningsplattform Novo. Vi samarbetar med Uppsala kommun och näringslivet. Vi kan erbjuda en mängd olika studiebesök och gästföreläsare. Hermods pedagogiska modell passar dig som ställer höga krav på din utbildning, vill ha snabb progression, vill ta eget ansvar och arbeta självständigt.

Att du som elev har inflytande över din utbildning är en självklarhet för oss. Alla våra elever ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över innehåll och arbetsformer i undervisningen. Elevråd där alla klasser finns representerade träffas regelbundet och diskuterar frågor som rör undervisningen.

Studietider

På Hermods SFI i Uppsala kan du studera på dagtid, kvällstid eller kombination av dag och kväll samt intensiv och helgundervisning. Vårt mål är att erbjuda dig undervisning på så flexibla tider som möjligt. Du väljer själv om du vill studera på heltid, deltid eller utökad studietakt.

Se Hermods grundläggande kursutbud i Uppsala.

Se Hermods gymnasiala kursutbud i Uppsala.

Se Hermods gymnasiala yrkesutbildningar i Uppsala.

Ansökan

Du ansöker till SFI hos SFI-mottagningen på Navet, Kungsgatan 85 i Uppsala.

Klicka här för kontaktuppgifter till Hermods SFI i Uppsala.

På Hermods i Uppsala är vi med dig när du tar dina första steg mot utbildning och arbete i Sverige.